Hội thảo "Đổi mới sáng tạo: Kết nối chính sách với doanh nghiệp Việt Nam"

17:42 | 15/12/2021 Print
Hội thảo “Đổi mới sáng tạo: Kết nối chính sách với doanh nghiệp Việt Nam”, do Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vừa khai mạc sáng nay, ngày 15/12, tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, UNDP, cùng nhiều doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu về đổi mới sáng tạo…

Anh Quyền

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư