Nghiên cứu tác động của môi trường thể chế đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

08:00 | 15/01/2022 Print
Nghiên cứu sử dụng số liệu của 186 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết liên tục trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2008-2017 nhằm ước lượng tác động của môi trường thể chế đến cấu trúc vốn. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được tác giả lựa chọn để đại diện cho môi trường thể chế, bao gồm 10 tiêu chí thành phần: (1) Gia nhập thị trường, (2) Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, (3) Tính minh bạch, (4) Chi phí thời gian, (5) Chi phí không chính thức, (6) Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, (7) Cạnh tranh bình đẳng, (8) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, (9) Đào tạo lao động và (10) Thiết chế pháp lý. Kết quả chỉ ra rằng, Gia nhập thị trường và Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất là hai yếu tố thuộc môi trường thể chế có ảnh hưởng nhiều nhất đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòngbấm vào đây

TS. Trần Thị Lan Phương - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư