Vinachem vượt kế hoạch năm 2021, nhiều chỉ tiêu đạt mức cao kỷ lục

15:58 | 10/01/2022 Print
Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song với sự nỗ lực quyết liệt, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, với nhiều chỉ tiêu đạt mức kỷ lục.

Doanh thu lợi nhuận đạt mức kỷ lục, bất chấp khó khăn đại dịch

Năm 2021, các đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đó là khó khăn từ đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt công tác. Các yếu tố như giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu, Luật số 71/2014/QH13 vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn. Bên cạnh đó, việc cân đối nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng là khó khăn lớn đối với Vinachem. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Tập đoàn, Vinachem đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong năm 2021.

Vinachem vượt kế hoạch năm 2021, nhiều chỉ tiêu đạt mức cao kỷ lục
Ông Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốc Vinachem báo cáo tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Cụ thể, theo báo cáo tổng kết của Vinachem tại Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra mới đây, giá trị sản xuất công nghiệp của toàn Tập đoàn (tính theo giá thực) ước đạt 48.980 tỷ đồng, bằng 116,2% kế hoạch năm, tăng 30,3 so với năm 2020. Trong đó, các đơn vị không nằm trong danh sách 12 dự án yếu kém ngành Công Thương ước đạt 38.282 tỷ đồng, bằng 111% so với kế hoạch, tăng 21% so với thực hiện 2020. Đáng chú ý, 4 đơn vị thuộc 12 dự án yếu kém ngành Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 10.698 tỷ đồng, bằng 139% so với kế hoạch, tăng 79% so với thực hiện 2020.

Một số đơn vị có giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh, gồm: Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tăng 136,7%; Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ tăng 87,7%; Công ty CP DAP- Vinachem tăng 74,9%; Công ty CP DAP số 2- Vinachem tăng 61,5%; Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tăng 53,8%; Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tăng 24,2% so với năm 2020.

Về doanh thu, năm 2021 toàn Tập đoàn ước đạt 51.200 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2020. Trong đó, các đơn vị không thuộc 12 dự án yếu kém ngành Công Thương ước đạt 40.610 tỷ đồng, bằng 111,8% so với kế hoạch, tăng 15,7%; riêng 4 đơn vị trong nhóm 12 dự án yếu kém ngành Công Thương ước đạt 10.589 tỷ đồng, bằng 136% so với kế hoạch, tăng 74% so với thực hiện 2020. Các đơn vị có doanh thu tăng mạnh, gồm: Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tăng 110,9%; Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ tăng 52,3%; Công ty CP DAP số 2 - Vinachem tăng 69,1%; Công ty CP Phân đạm và HC Hà Bắc tăng 53,1%; Công ty CP DAP - Vinachem tăng 55,1%; Công ty CP Phân bón Bình Điền tăng 44% so với năm 2020.

Các chỉ tiêu vượt mức cao, doanh nghiệp liên doanh đều tăng trưởng

Năm 2021, Vinachem đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước đạt 1.668 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 12,02 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn đạt 1.726 tỷ đồng. Một số đơn vị có lợi nhuận tăng cao, gồm: Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tăng gấp 2 lần; Công ty CP Phân bón Miền Nam tăng 12 lần; Công ty CP DAP-Vinachem tăng 6,7 lần; Công ty CP Hóa chất Việt Trì tăng 2 lần so với thực hiện năm 2020.

Trong năm, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 3,534 triệu tấn phân bón các loại; 3,6 triệu chiếc lốp ô tô; 2,16 triệu kWh ắc quy; gần 253 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 716,8 triệu USD, đạt 147% so với kế hoạch năm. Trong đó tổng giá trị xuất khẩu đạt 404,2 triệu USD, tăng 34% so với năm 2020; nhập khẩu đạt 312,6 triệu USD, tăng 71% so với năm 2020.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong năm 2021 đạt 388 tỷ đồng, bằng 67,2% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm. Trong năm, Tập đoàn đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp thẩm quyền về việc quyết toán các hợp đồng thuộc dự án Khai thác và Chế biến Muối mỏ tại Lào. Hiện Tập đoàn đang phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Hóa chất và Muối Mỏ Việt Lào làm việc với các Nhà thầu để thực hiện việc quyết toán, thanh lý các hợp đồng … Bên cạnh đó, Tập đoàn đang tích cực triển khai phương án xử lý dự án theo ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đối với dự án này. Đối với Dự án xây dựng Nhà máy Lân Văn Điển tại Thanh Hóa (của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển): Dự án được cấp có thẩm quyền cho phép giãn tiến độ để thực hiện đánh giá lại hiệu quả làm cơ sở để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền việc triển khai các bước tiếp theo của dự án. Đối với Dự án đầu tư sản phẩm mới gốc Clo (của Công ty CP Hóa chất Việt Trì): Công ty CP Hóa chất Việt Trì đã hoàn thành công tác phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; … Hiện tại, Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án: Nhà máy Tuyển Bắc Nhạc Sơn (của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam), Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch (của Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam); Nhà máy Ắc quy An Phước (của Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam); Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 nghìn lốp/ năm (của Công ty CP Cao su Đà Nẵng).

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, song các công ty liên doanh, liên kết của Tập đoàn đạt kết quả sản xuất kinh doanh tăng so với thực hiện năm 2020, cụ thể: Doanh thu của 2 Công ty liên doanh mà Tập đoàn trực tiếp tham gia góp vốn là: 11.852 tỷ đồng, bằng 197% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 của 2 công ty lần là: Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam ước lãi sau thuế đạt 177,2 tỷ đồng, bằng 67% so với cùng kỳ năm 2020; Công ty TNHH TPC Vina ước đạt 476 tỷ đồng, bằng 174% so với cùng kỳ năm 2020. Một số công ty liên kết, có kết quả doanh thu và lợi nhuận như sau: Công ty CP Cao su Sao vàng doanh thu đạt 963 tỷ đồng, giảm 30,4% và lợi nhuận đạt 56,2 tỷ đồng, giảm 41,7% so với thực hiện năm 2020; Công ty CP Bột giặt NET có doanh thu đạt 1.480 tỷ đồng, bằng 100% và lợi nhuận đạt 130 tỷ đồng, giảm 15% so với thực hiện năm 2020; Công ty CP XNK Hóa chất Miền Nam có doanh thu đạt 502 tỷ đồng, giảm 2% và lợi nhuận đạt 1,7 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2020.

Vinachem vượt kế hoạch năm 2021, nhiều chỉ tiêu đạt mức cao kỷ lục
Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem khẳng định, năm 2021 dù đặc biệt khó khăn nhưng Vinachem đã lập được thành tích, xác lập được kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận

Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem khẳng định, những kết quả tích cực năm 2021 là nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn. “Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn với tất cả các ngành sản xuất kinh doanh, nhưng Vinachem đã lập được thành tích, xác lập được kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận. Đạt được kết quả này là do tập thể Vinachem đã phát huy được những kinh nghiệm, bài học từ năm 2020 kể từ khi dịch bệnh bùng phát làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu, làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh. Bước sang 2021, Vinachem đã chủ động, linh hoạt hơn trong việc tìm nguồn cung thay thế, tránh bị phụ thuộc vào một thị trường. Quan trọng nhất, Vinachem nhận được sự ủng hộ, đồng lòng, đoàn kết từ cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn”, ông Nguyễn Phú Cường phân tích.

Hoàn thành mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, Phó Tổng Giám đốc Vinachem Bùi Thế Chuyên cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phòng chống dịch Covid-19 cũng được Tập đoàn quan tâm chú trọng. Trên tinh thần hoàn thành mục tiêu kép, trong thời gian qua Lãnh đạo Tập đoàn đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các Bộ, ban, ngành, địa phương. Những biện pháp như tổ chức sản xuất “ba tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến”... được triển khai tại hầu hết các đơn vị trong vùng dịch. Tính đến nay, Tập đoàn có 13 doanh nghiệp bố trí làm việc “ba tại chỗ”, ước tổng chi phí để thực hiện là hơn 1,5 tỷ đồng/ngày tuy đã làm tăng chi phí nhưng đã giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động; vừa bảo đảm duy trì sản xuất liên tục, an toàn, duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa. Ước chi phí các đơn vị chi để thực hiện “ba tại chỗ” là khoảng 120 tỷ đồng.

Tập đoàn đã có hơn 15.000 người lao động của các đơn vị thuộc Tập đoàn được tiêm vaccine mũi 2 phòng chống dịch bệnh Covid-19, điều này giúp ổn định tâm lý cán bộ công nhân viên, yên tâm tổ chức sản xuất cũng như tăng cường hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập đoàn cùng các đơn vị đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt nhằm vừa thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch, vừa giảm thiểu ảnh hưởng đến công tác vận chuyển, lưu thông hàng hóa sản phẩm của Tập đoàn trong điều kiện nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành hóa chất cơ bản, chất tẩy rửa, thuốc sát trùng tiếp tục tổ chức và đảm bảo sản xuất các sản phẩm oxy y tế, chất tẩy rửa, sát khuẩn phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Do sự chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nên đến nay, toàn Tập đoàn duy trì việc làm cũng như thu nhập ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn.

Năm mới, chủ động vượt thách thức, quyết tâm hoàn thành kế hoạch

Năm 2022, trên nền tảng kết quả tích cực của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Vinachem đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) là 49.058 tỷ đồng; doanh thu 51.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vinachem cũng đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất đạt 1.075 tỷ đồng; trong đó, 4 đơn vị thuộc thuộc 12 dự án yếu kém ngành Công Thương lỗ cộng hợp 996 tỷ đồng, các đơn vị không thuộc thuộc 12 dự án yếu kém ngành Công Thương lãi cộng hợp ước đạt 2.071 tỷ đồng.

Theo ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn, đây là mục tiêu nhiệm vụ khá thách thức trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn do tác động kéo dài của địa dịch Covid-19. Do đó, ông Hiệp nhấn mạnh, ngay từ đầu năm, Tập đoàn cần triển khai các giải pháp để quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2022. Theo đó linh hoạt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 cho người lao động, xây dựng các phương án để đảm bảo duy trì quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng bền vững trong bối cảnh xã hội đang dần chuyển sang trạng thái bình thường mới, chủ động tích cực thực hiện các giải pháp quản trị theo xu hướng chuyển đổi số, tăng cường liên kết nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm và sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau nhằm khai thác tốt nhất các thế mạnh của các đơn vị để tăng hiệu quả chung của toàn Tập đoàn.

Vinachem vượt kế hoạch năm 2021, nhiều chỉ tiêu đạt mức cao kỷ lục
Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trao cờ thi đua cho lãnh đạo Tập đoàn Vinachem

Đánh giá cao các nỗ lực của Vinachem, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng cho rằng kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021 của Vinachem thuộc nhóm dẫn đầu trong số những doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban. Với những nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Vinachem tăng cường công tác phân tích dự báo, chủ động xây dựng những giải pháp xử lý phòng ngừa rủi ro, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất khi thị trường có nhiều diễn biến bất lợi và khó lường, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, giải pháp xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương. Chú trọng đến công tác xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng cả những thị trường xuất khẩu khó tính nhất như thị trường châu Âu./.

Hiếu Phương

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư