Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đi chợ qua các ứng dụng trực tuyến của người tiêu dùng ở TP. Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19

09:38 | 12/01/2022 Print
Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 514 người dân tại TP. Hồ Chí Minh thuộc nhiều nhóm giới tính, độ tuổi, thu nhập khác nhau nhằm xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đi chợ qua các ứng dụng trực tuyến của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có 4 nhóm yếu tố chính ảnh hưởng đến hành vi đi chợ qua các ứng dụng trực tuyến của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19, bao gồm: Yếu tố xã hội; Yếu tố cá nhân; Yếu tố tiện ích; Yếu tố rủi ro.

Nguyễn Thị Lan Anh

Doãn Thị Huyền Diệu

Vũ Thị Hồng

Phạm Bá Thành Danh

Lý Huy

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 36, tháng 12 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư