Đánh giá thứ tự ưu tiên của các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn căn hộ chung cư

10:52 | 18/05/2022 Print
Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá thứ tự ưu tiên của các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn căn hộ chung cư bằng phương pháp FAHP (Fuzzy analytic hierarchy process) hay còn được gọi là phương pháp phân tích thứ bậc. Thông qua việc khảo sát 11 chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, nghiên cứu chỉ ra rằng, nhân tố quan trọng nhất trong mô hình lựa chọn căn hộ là: Thiết kế và chất lượng. Ngoài ra, Môi trường cảnh quan; An ninh và dân trí; Giá bán là 3 nhân tố được xếp vào nhóm nhân tố quan trọng thứ hai. Nhóm xếp hạng thứ ba là Vị trí căn hộ, Tiện ích dịch vụ và Giao thông. Cuối cùng, nhân tố ít quan trọng nhất là Thương hiệu nhà đầu tư.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Lục Mạnh Hiển

TS. Nguyễn Quang Vĩnh

Trường Đại học Lao động - Xã hội

Lê Hồng Tá

Học viên cao học Quản trị kinh doanh K2 - Trường Đại học Lao động - Xã hội

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư