Các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng - Góc tiếp cận marketing

09:28 | 20/05/2022 Print
Bài viết đi sâu làm rõ lý thuyết về các yếu tố thúc đẩy Tài sản khách hàng (TSKH) (Tài sản giá trị, Tài sản thương hiệu, Tài sản mối quan hệ), từ đó đưa ra góc nhìn bao quát và rõ ràng về nhóm các hoạt động marketing doanh nghiệp cần chú trọng và những chỉ dẫn trong việc điều chỉnh hoạt động marketing một cách cụ thể hướng tới việc cải thiện TSKH của doanh nghiệp.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Đinh Vân Oanh; TS. Nguyễn Hoài Long - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư