Quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp du lịch Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

16:18 | 21/05/2022 Print
Qua khảo sát 115 doanh nghiệp lữ hành và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú ở Việt Nam, bài viết tập trung nghiên cứu về quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp du lịch Việt Nam (DNDLVN). Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình ứng dụng internet marketing tại các DNDLVN trong thời gian tới.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòngbấm vào đây

ThS. Kiều Thu Hương Khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư