Tác động của chất lượng website đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn Hà Nội

19:22 | 04/05/2022 Print
Nghiên cứu tiến hành điều tra 150 khách du lịch nội địa nhằm tìm ra tác động của chất lượng website đến sự hài lòng khách du lịch khi đặt phòng trực tuyến tại các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy, có 6 nhân tố thuộc chất lượng website khách sạn có tác động tích cực đến Sự hài lòng của khách du lịch, đó là: (i) Thiết kế; (ii) Tương tác; (iii) Thông tin; (iv) Bảo mật; (v) Phản hồi; (vi) Niềm tin. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số gợi ý cho các nhà kinh doanh khách sạn khi thiết kế website nhằm tăng sự hài lòng của khách đặt dịch vụ trực tuyến.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Trần Thị Tuyết, Vũ Thị Hải Lý - Trường Đại học Thương mại

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư