Xây dựng hàm chi phí và hàm sản xuất tại Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương

16:22 | 21/05/2022 Print
Tối ưu hóa trong sản xuất mang ý nghĩa rất quan trọng và cũng là mục tiêu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Bài nghiên cứu này tìm hiểu khái niệm cũng như tiến hành ước lượng hàm chi phí và hàm sản xuất. Mục tiêu chính nhằm đo lường được năng suất của các yếu tố đầu vào và tính toán chi phí sản xuất để doanh nghiệp có thể tối ưu hóa trong công tác lập kế hoạch. Ngoài ra, nghiên cứu còn tiến hành dự báo sản lượng đầu ra và số lao động cần thiết tại Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương trong năm 2021 để từng bước cải tiến và đưa ra những quyết định nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Phạm Mỹ Duyên

Trương Lưu Hoài

Phan Văn Nhân

Lê Thị Hồng Nhi

Lê Hoàng Oanh

Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Thủ Dầu Một

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư