Quốc hội sẽ vào cuộc giám sát việc sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

11:24 | 20/04/2022 Print
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lựa chọn 4 chuyên đề giám sát trong năm 2023.

Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 10 đang diễn ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023, theo Văn phòng Quốc hội.

Trên cơ sở đề xuất của 69/77 cơ quan, ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023 gửi xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của UBTVQH.

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, về cơ bản, các ý kiến nhất trí với dự kiến nội dung chương trình.

Quốc hội sẽ vào cuộc giám sát việc sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung, điều chỉnh thời gian UBTVQH xem xét một số nội dung về: tài chính, quyết toán ngân sách nhà nước.... Ảnh: QH

Trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội và UBTVQH năm 2023. Theo đó, năm 2023, Quốc hội giám sát 2 chuyên đề và UBTVQH giám sát 2 chuyên đề, được lựa chọn trong số 5 chuyên đề.

Thảo luận tại phiên họp, đa số thành viên UBTVQH cho rằng, báo cáo về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023 được chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở tổng hợp đề xuất của 69/77 cơ quan, ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế. Tuy nhiên, để hoàn thiện báo cáo, một số ý kiến đề nghị bố cục nên có phần đánh giá thực hiện giám sát thời gian vừa qua; làm rõ hơn vai trò điều hòa của UBTVQH đối với chương trình giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cần bổ sung làm rõ hơn các tiêu chí, mục tiêu, yêu cầu lựa chọn chuyên đề giám sát; phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình năm 2023 làm tiền đề đề xuất chương trình cụ thể…

Quốc hội sẽ vào cuộc giám sát việc sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, UBTVQH thống nhất lựa chọn 4 chuyên đề giám sát. Ảnh: QH

Thông qua việc biểu quyết lựa chọn chuyên đề, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, UBTVQH thống nhất lựa chọn 4 chuyên đề giám sát, bao gồm: Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030); Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

“Tổng Thư ký Quốc hội trên cơ sở thảo luận của UBTVQH tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị hoàn thiện các văn bản về tên chuyên đề, phạm vi giám sát của từng chuyên đề. Đồng thời, chuẩn bị theo 2 hướng: trình Quốc hội biểu quyết thông qua gồm cả thành lập Đoàn giám sát cũng như chương trình, kế hoạch và đề cương chi tiết giám sát; Quốc hội chỉ quyết định thành lập Đoàn giám sát còn lại ủy quyền cho UBTVQH xác định đề cương, kế hoạch chi tiết…”, ông Phương lưu ý./.

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư