Phát triển du lịch đường sông tại sông Vàm Cỏ Đông: Nghiên cứu đoạn chảy qua địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An

16:29 | 24/04/2022 Print
Trong những năm qua, ngành du lịch tỉnh Long An đã bước đầu phát triển và tạo ra những nét đặc trưng riêng trong chuỗi giá trị du lịch tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Với nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An, du lịch ngày càng đóng vai trò quan trọng, là lĩnh vực được Tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển trong thời gian tới. Bài viết sử dụng ma trận SWOT đánh giá những điểm mạnh, hạn chế, những cơ hội và thách thức của hoạt động du lịch đường sông tại sông Vàm Cỏ Đông đoạn chảy qua địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển trong thời gian tới.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Nguyễn Trần Hoàng Phương

Học viên cao học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

TS. Nguyễn Hoàng Phương

Học viện Chính trị Khu vực II

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư