Doanh nghiệp nháo nhào mua lại trái phiếu trước hạn

10:18 | 20/05/2022 Print
Doanh nghiệp nháo nhào mua lại trái phiếu trước hạn, khi khối lượng mua lại trước hạn là 12.800 tỷ đồng, nhưng tính đến cuối tháng 4/2022, tổng khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn là 24.700 tỷ đồng, tăng tới 17,9% so với cùng kỳ năm trước.
Quý độc giả bấm vào đây để xem nội dung chi tiết

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư