Chọn nội dung “nóng” cho chương trình giám sát năm 2023

19:38 | 23/05/2022 Print
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn 4 chuyên đề để trình Quốc hội xem xét chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao…

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho UBTVQH tổ chức giám sát…”, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 trước Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội diễn ra chiều ngày 23/5, theo Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (dự kiến giao Ủy ban Xã hội chủ trì tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (dự kiến giao Hội đồng Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (dự kiến giao Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 (dự kiến giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tham mưu về nội dung).

Chọn nội dung “nóng” cho chương trình giám sát năm 2023
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Nghị quyết về giám sát, chất vấn cần gọn, rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, cá nhân liên quan (ảnh: QH)

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH… trong thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm, như: các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH, Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần chủ động trong hoạt động giám sát; tiếp tục đổi mới, giám sát “đúng” và “trúng”, chỉ rõ địa điểm, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, những vấn đề sau giám sát được kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết cần đôn đốc, tổ chức giám sát lại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát, trường hợp các cơ quan không thực hiện, thì báo cáo UBTVQH xem xét tại phiên họp tháng 9 hằng năm...

“Tăng cường tính tranh luận, đi sâu làm rõ vấn đề, trách nhiệm trong thảo luận, xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn; sử dụng thông tin từ cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra trong quá trình tiến hành giám sát. Nghị quyết về giám sát, chất vấn cần gọn, rõ, có các tiêu chí định lượng, mốc thời gian, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và giao nhiệm vụ cho các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau giám sát…”, ông Cường cho hay.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình, báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường giải trình về những vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm, đặc biệt là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và giải tỏa bức xúc trong xã hội. Thường xuyên làm việc với các bộ, ngành trung ương để đánh giá việc thực hiện các kiến nghị, nâng cao trách nhiệm của cơ quan và người đứng đầu các cơ quan chịu sự giám sát…

Cũng trong chiều nay, đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023./.

Tân Văn

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư