Các ngân hàng ở Trung Quốc có thể thiệt hại khoảng 350 tỷ USD

09:59 | 02/08/2022 Print
Các ngân hàng ở Trung Quốc có thể thiệt hại khoảng 350 tỷ USD, khi niềm tin trên thị trường bất động sản thấp dần trong bối cảnh các cơ quan chức trách không thể kiềm chế cuộc khủng hoảng.
Quý độc giả bấm vào đây để xem nội dung chi tiết

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư