Bắc Ninh tập trung phát triển 13 ngành dịch vụ trọng tâm

11:12 | 23/09/2015 Print
- Đó là nội dung được đưa ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển khu vực Dịch vụ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 554/2014/QĐ-UBND, ngày 30/12/2014 của UBND Tỉnh.

Mục tiêu đưa khu vực dịch vụ phát triển hiệu quả, chất lượng

Cụ thể 13 ngành bao gồm: Thương mại; Du lịch; Thông tin truyền thông; Dịch vụ tài chính; Dịch vụ ngân hàng; Dịch vụ vận tải và logistics; Giáo dục – đào tạo; Y tế; Văn hóa, phát thanh truyền hình; Thể dục thể thao; Khoa học và Công nghệ; Cứu trợ và an sinh xã hội; Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.

Bắc Ninh có lợi thế về vị trí địa lý kinh tế - chính trị, hoàn toàn có thể trở thành một thị trường tiêu thụ tiềm năng, tạo điều kiện cho các ngành trong khu vực dịch vụ phát triển. Song, Tỉnh cũng phải đối mặt với sức ép cạnh tranh xu hướng mở cửa dịch vụ với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, thậm chí từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ tốt hơn ở các địa phương lân cận.

Bởi vậy, Quy hoạch tổng thể phát triển khu vực Dịch vụ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm phát triển khu vực dịch vụ có hiệu quả, đạt chất lượng với việc phát huy các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng, lợi thế so sánh, có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao, phù hợp với việc chuyển nền kinh tế thích ứng với quá trình đô thị hóa, thực hiện mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đảm bảo phát triển bền vững và dần từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức

Quy hoạch đề ra 5 quan điểm phát triển:

Thứ nhất, phát triển lĩnh vực dịch vụ nhanh, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, hướng tới hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại.

Thứ hai, tích hợp quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa gắn với xu thế phát triển dịch vụ, chuyển nền kinh tế thích ứng với mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đảm bảo hội nhập quốc tế.

Thứ ba, đảm bảo sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong phát triển các lĩnh vực dịch vụ; khuyến khích cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong các khu công nghiệp.

Thứ tư, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch; phát triển đồng bộ, hoàn chỉnh và ngày càng hiện đại các loại thị trường nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ.

Thứ năm, quan tâm tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật thúc đẩy dịch vụ phát triển.


Nhà máy Samsung tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

4 đột phát với 7 giải pháp thực hiện

Để thực hiện Quy hoạch được thành công, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung vào 04 khâu đột phá, cụ thể:

- Quy hoạch và tổ chức không gian phát triển dịch vụ gắn với quy hoạch và điều chỉnh chức năng đô thị Bắc Ninh, hướng tới xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thu hút đầu tư các dự án dịch vụ có quy mô lớn tạo ảnh hưởng lan tỏa, thu hút các nhà đầu tư bất động sản cũng như các dự án đầu tư vào những khu du lịch gắn với phát triển làng nghề; thu hút đầu tư dịch vụ của các tập đoàn đa quốc gia để tạo đột phá về các thương hiệu dịch vụ trên địa bàn.

- Xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ, đầu tư vào các khu du lịch và nghỉ dưỡng trọng điểm.

- Chú trọng công tác đào tạo nhân lực phát triển dịch vụ.

Để thực hiện có hiệu quả Quy hoạch, Tỉnh sẽ tập trung chủ yếu vào 07 giải pháp như sau: (1) Nâng cao nhận thức về phát triển khu vực dịch vụ; (2) Xác định các sản phẩm dịch vụ có lợi thế cạnh tranh; (3) Phát triển các loại hình dịch vụ cung cấp cho các khu công nghiệp và hỗ trợ kinh doanh, trước mắt tập trung vào các dịch vụ nhà ở, tài chính, ngân hàng, y tế, vận tải, bảo vệ và an ninh cho các khu công nghiệp; (4) Khuyến khích và hỗ trợ phát triển dịch vụ; (5) Giải pháp huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển khu vực dịch vụ; (6) Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của khu vực dịch vụ năng động, hiện đại; (7) Nâng cao năng suất, thúc đẩy cạnh tranh trong phát triển khu vực dịch vụ./.

Anh Đức

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư