Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng

17:23 | 23/10/2014 Print
- Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) do EuroCham thực hiện lần thứ 16 vào tháng 9 năm 2014 cho thấy, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng.

2/3 doanh nghiệp đã hồi phục sau sự cố tháng 5

Chỉ số BCI quý này tăng từ 66 điểm quý trước lên 74 điểm, ngang bằng những quý đầu 2011. Mức tăng trưởng này cho thấy sự kỳ vọng của các doanh nghiệp vào các đàm phán của Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam. Khảo sát còn cho thấy, sự cố với doanh nghiệp ở Bình Dương đầu năm nay đã được kiểm soát.

4/5 doanh nghiệp phản hồi FTA được mong đợi sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh của họ. 1/5 doanh nghiệp phản hồi họ không hề nắm bắt được các đề tài đàm phán và 1/5 cho biết họ không tin chắc FTA sẽ đem lại thay đổi gì.

Tình hình kinh doanh hiện tại ổn định và tích cực, so với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh tăng nhẹ, đạt mức 48%, chiếm tỷ lệ cao nhất của lượng phản hồi.

Thay đổi lớn nhất từ doanh nghiệp phản hồi về tình hình kinh doanh chuyển biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, còn mức một chỉ số, 8% quý này.

Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất tiêu cực chiếm tỷ lệ rất thấp, 5%. Sự phát triển và nhận định tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại phần nào là kết quả của việc phục hồi sau các sự cố xảy ra đầu năm của các doanh nghiệp.

Khi được hỏi về các sự cố xảy ra đầu năm và liệu tình hình kinh tế có quay lại bình thường hay không, 10% doanh nghiệp phản hồi những sự cố đó vẫn còn ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh hiện tại. 18% cho rằng, họ vẫn còn giải quyết hậu quả, 39% chiếm tỷ lệ cao nhất lượng doanh nghiêp phản hồi cho rằng tình hình đã ổn định.

“ Điều này cho chúng ta thấy 2/3 doanh nghiệp phản hồi vẫn còn bị ảnh hưởng từ các sự cố đó mặc dù phần lớn doanh nghiệp cho biết đã hồi phục. Điều này phản ánh nhận định tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại”, báo cáo cho biết.

2/3 doanh nghiệp nhận định triển vọng kinh doanh quý tới là tốt

Khảo sát cũng cho thấy, 62%, khoảng 2/3 các doanh nghiệp nhận định triển vọng kinh doanh quý tới là tốt. Tiếp theo đó là nhóm các doanh nghiệp phản hồi chiếm tỷ lệ cao, 24% cho rằng triển vọng kinh doanh ở mức trung bình.

Để so sánh, BCI khảo sát nhận định của doanh nghiệp về việc Hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU được đàm phán thế nào để có thể làm cân bằng với các sáng kiến kinh doanh tương tự thực hiện bởi các đối tác thương mại của Việt Nam trong khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đáng chú ý, hơn nửa số lượng phản hồi, chiếm tỷ lệ cao nhất, kỳ vọng rằng FTA sẽ rất hữu ích khi có sự tương quan với các hiệp định khác.

Khi tổng hợp lại 2 kết quả này, chúng tôi nhận thấy rất rõ rằng phần lớn các doanh nghiệp có triển vọng lạc quan về tương lai, nhận định rằng kết quả FTA trong tương lai sẽ đem lại mội trường kinh doanh tích cực.

Dự báo CPI sẽ tăng lên 4,61%

Khảo sát chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kỳ vọng sự ổn định/cải thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, trong khi 26% quan ngại rằng tình hình sẽ xấu đi.

Trong quý này, xu hướng kỳ vọng tích cực tiếp diễn với 61% số doanh nghiệp phản hồi cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ ổn định và cải thiên, 24% cho rằng tình hình không thay đổi và 15% nhận định kinh tế sẽ suy thoái.

Tỷ lệ này (khoảng 2/3) vẫn liên quan đến phần trăm doanh nghiệp phản hồi nhận định khả quan về kinh tế vĩ mô và kỳ vọng hiệp định FTA sẽ được ký kết, có ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát quý này dự đoán tỷ lệ lạm phát trong thời gian sắp tới sẽ tăng, từ 4,26% lên 4,61%. Với kỳ vọng cao trên cả hai yếu tố là sự ổn định và cải thiện kinh tế vĩ mô cũng như kỳ vọng chung về cải thiện triển vọng kinh doanh, thì việc tăng vừa phải của tỷ lệ lạm phát là kết quả hợp lý.

An Nhi

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư