Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách trong tháng 2 đạt 9.117 tỷ đồng

20:11 | 02/03/2015 Print
- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã công bố những con số này.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chỉ rõ, tiến độ thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt khá.

Thống kê của Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Hai ước tính đạt 9.117 tỷ đồng, bao gồm: vốn trung ương 1.788 tỷ đồng; vốn địa phương 7.329 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 21.962 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, vốn trung ương 1.788 tỷ đồng; vốn địa phương 7.329 tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 21.962 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 4.351 tỷ đồng, bằng 10,7% kế hoạch năm và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 723 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 7,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 357 tỷ đồng, bằng 12,5% và giảm 1,7%; Bộ Y tế 171 tỷ đồng, bằng 10,8% và tăng 94,3%; Bộ Xây dựng 152 tỷ đồng, bằng 9,8% và tăng 2%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 83 tỷ đồng, bằng 12,1% và tăng 3,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 69 tỷ đồng, bằng 8,1% và giảm 1,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 59 tỷ đồng, bằng 10,1% và tăng 11,3%; Bộ Công Thương 42 tỷ đồng, bằng 9,7% và tăng 13,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 32 tỷ đồng, bằng 10,7% và giảm 3,1%; Bộ Thông tin và Truyền thông 24 tỷ đồng, bằng 13,3% và giảm 4%.

Vốn địa phương quản lý đạt 17.611 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch năm và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 12.514 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 5,6%; cấp huyện đạt 4.098 tỷ đồng, bằng 12% và giảm 4,8%; cấp xã đạt 1.000 tỷ đồng, bằng 15,8% và giảm 12%.

Đứng đầu về thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội với 2.463 tỷ đồng, bằng 12,2% kế hoạch năm và giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp đó là Bà Rịa - Vũng Tàu 884 tỷ đồng, bằng 16,7% và tăng 18,9%. TP. Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ 3 với 801 tỷ đồng, bằng 4,2% và giảm 12,1%. Đứng sau đó là Nghệ An 735 tỷ đồng, bằng 19,3% và tăng 3,5%; Cà Mau 541 tỷ đồng, bằng 33,2% và tăng 63%; Thanh Hóa 510 tỷ đồng, bằng 15% và tăng 9,4%; Kiên Giang 508 tỷ đồng, bằng 27,4% và tăng 12,4%.../.

An Nhi

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư