VAMC giảm lãi suất nợ xấu bằng ngoại tệ trong quý I/2016

15:46 | 20/01/2016 Print
Trong khi đó, lãi suất nợ xấu bằng VND được giữ nguyên ở mức 9,6%/năm. VAMC cũng sẽ tiếp tục thực hiện mua, bán nợ xấu trong năm 2016 theo giá thị trường.

Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo điều chỉnh mức lãi suất đối với các khoản nợ xấu đã mua và được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý I/2016 (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2016).

Cụ thể, trong thông báo số 14/TB-VAMC ban hành ngày 08/01/2016, VAMC đã giảm lãi suất đối với các khoản nợ mua bằng USD và EUR, riêng lãi suất đối với đồng VND vẫn giữ nguyên.

Theo đó, trong quý I/2016, lãi suất bằng VND được giữ nguyên ở mức 9,6%/năm, không đổi so với quý IV/2015. Lãi suất với EUR giảm 0,6% so với quý trước, xuống còn 4,8%/năm. Lãi suất USD giảm 0,1% còn 4,2%/năm. Như vậy trong 2 quý IV/2015 và I/2016, VAMC đã quyết định giảm lãi suất đối với các khoản nợ mua bằng EUR 0,9%.

Mới đây, trong báo cáo về kết quả hoạt động năm 2015 của VAMC cho thấy, Công ty này đã duyệt mua hơn 111 nghìn tỷ đồng nợ gốc của các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu đặc biệt gần 110 nghìn tỷ đồng. Tính chung từ khi hoạt động đến thời điểm 31/12/2015, VAMC đã phát hành hơn 243 nghìn tỷ đồng trái phiếu đặc biệt.

Cùng với việc mua nợ, VAMC cũng đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện tốt việc thu hồi nợ, thanh toán trái phiếu đặc biệt. Tính lũy kế từ năm 2013 đến cuối năm 2015, Công ty đã thu hồi nợ được 22.783 tỷ đồng (bao gồm thu từ bán nợ, tài sản bảo đảm…), đạt 228% so với kế hoạch đầu năm đã đề ra; thanh toán trái phiếu đặc biệt cho các tổ chức tín dụng với giá trị 11.737 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VAMC cũng thực hiện việc cơ cấu lại nợ cho khách hàng; điều chỉnh, miễn giảm lãi suất, tái cơ cấu kỳ hạn nợ cho doanh nghiệp, triển khai các công tác bán tài sản bảo đảm và xử lý nợ liên quan; xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định của pháp luật liên quan…

Trong kế hoạch hoạt động năm 2016, VAMC tiếp tục thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt và triển khai mua, bán nợ xấu theo giá thị trường theo phương án được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

VAMC cũng sẽ thực hiện thí điểm hoạt động bảo lãnh, đầu tư, góp vốn để hỗ trợ khách hành vay; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị, tham gia góp ý với cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách và xử lý nợ và phát triển thị trường mua bán nợ./.

A.Đ

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư