Thu NSNN đã đạt 75,2% dự toán cả năm

11:54 | 09/11/2020 Print
- Theo Bộ Tài chính, luỹ kế thực hiện 10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước 70,5% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 81,2% dự toán).

Các nguồn thu đều sụt giảm

Riêng tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện 10 tháng, tổng thu NSNN đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước 70,5% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 81,2% dự toán).

Trong đó, thu nội địa tháng 10 ước đạt 135,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 45 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng 9. Lũy kế 10 tháng ước đạt 959,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu NSNN nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ NSNN năm 2020; tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu.

Bên cạnh đó, nguồn thu thu từ dầu thô trong tháng 10 ước đạt 2 nghìn tỷ đồng, giảm 130 tỷ đồng so với tháng 9. Lũy kế 10 tháng ước đạt 29,65 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10 ước đạt xấp xỉ 13,1 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở: tổng số thu thuế đạt gần 22,1 nghìn tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 9 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng ước đạt 147,6 nghìn tỷ đồng, bằng 71,0% dự toán, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2019, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 250,8 nghìn tỷ đồng, bằng 74,2% dự toán, giảm 14,6%; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 103,2 nghìn tỷ đồng.

NSNN đã chi khoảng 17,77 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 10 đạt 131,3 nghìn tỷ đồng, đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Hỗ trợ 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho 05 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Luỹ kế chi NSNN 10 tháng đạt 1.260,2 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó nhờ chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương, giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 321,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, tính cả kế hoạch vốn năm 2019 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2020 và số kế hoạch giao bổ sung trong năm, thì số vốn giải ngân đạt 379,5 nghìn tỷ đồng, bằng 60,37% kế hoạch được giải ngân năm 2020; chi trả nợ lãi đạt 89,1 nghìn tỷ đồng, bằng 75,4% dự toán, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên đạt 841,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019.

Đến ngày 26/10/2020, NSNN đã chi khoảng 17,77 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó: (i) 5,08 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; (ii) 12,68 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho 12,78 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, ngân sách trung ương đã sử dụng khoảng 3,17 nghìn tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn Châu Phi; Hỗ trợ 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho 05 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Tài chính có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả nhà ở do thiên tai gây ra, dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các hộ dân khoảng 1.400 tỷ đồng./.

Lê Vân

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư