Vay 450 triệu USD để cải thiện vệ sinh môi trường TP. HCM

15:27 | 13/03/2015 Print
- Khoản vay này đã được ký kết vào ngày 12/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới nhằm giúp Việt Nam cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Số tiền này sẽ được dành cho Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2, nhằm giúp cải thiện môi trường và điều kiện sống thông qua các hoạt động như xử lý nước thải, tăng cường năng lực quản lý dịch vụ nước thải và vệ sinh môi trường, và nâng cao nhận thức về ích lợi vệ sinh môi trường.

Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, vệ sinh môi trường được cải thiện thông qua dự án này sẽ đem lại chất lượng cuộc sống cao hơn cho khoảng 1,3 triệu dân sống tại đây.

Dự án bao gồm một nhà máy xử lý nước thải phục vụ khu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và một phần Quận 2. Hiện nay lượng nước thải này xả thẳng ra sông Sài Gòn không qua xử lý. Hệ thống ống và cống nước thải sẽ được lắp đặt tại một số khu vực tại Quận 2. Ngoài ra, dự án cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật giúp tăng cường vệ sinh môi trường và xử lý nước thải tại thành phố.

Ông Sudipto Sarkar, chuyên gia cao cấp, trưởng nhóm dự án Ngân hàng Thế giới xho biết, ngoài phát triển hạ tầng và tăng cường quản lý nước thải, dự án cũng sẽ lập một Trung tâm Học tập về Môi trường nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề vệ sinh có lợi cho người dân thành phố.

Tổng giá trị dự án là 495 triệu USD, trong đó 250 triệu USD vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) và 200 triệu USD là khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA). Thành phố Hồ Chí Minh vốn đối ứng 45 triệu USD cho dự án./.

PV

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư