Đối với huyện Gia Bình, hiện có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Giai đoạn 2011-2018, huyện huy động 935,5 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 45,9 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%... Ðể có được kết quả như hôm nay, trong những năm qua, nông dân huyện Gia Bình đã chủ động chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất. Ðồng thời, huyện tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất như mô hình trồng lúa giống lai, đề án phát triển thủy sản, mô hình nuôi cá lồng trên sông Ðuống, trang trại nuôi lợn, thủy cầm, gia cầm, ba ba, thỏ, mô hình trồng nấm, mô hình cây ăn quả, rau an toàn…

Trong lĩnh vực giao thông, Huyện đã huy động và đầu tư gần 250 tỷ đồng thảm nhựa, đổ bê-tông gần 25km đường trục xã và gần 130km đường trục, đường làng ngõ xóm, giao thông trục chính đường nội đồng, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Ðồng thời, huyện chủ động xây dựng, sửa chữa 54 trạm bơm tưới, tiêu nước, kiên cố hóa hơn 45km kênh tưới tiêu, nạo vét gần 700 nghìn mét khối kênh mương... Hệ thống thủy lợi của huyện bảo đảm đáp ứng yêu cầu sản xuất, tưới tiêu nước mùa vụ, phòng, chống thiên tai và phục vụ nhu cầu dân sinh, cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, 57 công trình trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của Huyện được xây mới và sửa chữa giúp tất cả các trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, 37 công trình nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa xã, trụ sở ủy ban nhân dân xã được đầu tư 94 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho người dân.

Ðáng chú ý, để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Gia Bình chú trọng công tác đào tạo nhân lực, đa dạng các hình thức đào tạo nghề, tạo điều kiện cho người lao động học nghề. Huyện tổ chức mở nhiều lớp khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư dạy nghề cho nông dân, nhằm tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề và chuyên môn kỹ thuật góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lao động nông thôn từ nông nghiệp chuyển dần sang lao động phi nông nghiệp. Tính đến tháng 06/2018, số lao động có việc làm của 13 xã trên địa bàn Huyện đạt 96%.

Đối với huyện Quế Võ, hiện có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Trong 8 năm thực hiện chương trình, toàn huyện huy động hơn 2.000 tỷ đồng nhựa hóa, bê tông hóa gần 350km đường giao thông các loại; nâng cấp, sửa chữa 130 trạm bơm, kiên cố hóa hơn 160km kênh mương, 126 trường học, 74 công trình văn hóa. Trên địa bàn Huyện hình thành 74 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa...

Trung tâm huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Để có được kết quả này, trong nhiều năm, Lãnh đạo huyện Quế Võ đã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo sự đồng thuận của người dân qua cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Quế Võ xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ của các cấp chính quyền mà còn là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người dân. Do đó, yếu tố then chốt, thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới chính là nhờ sự chủ động, sáng tạo của chính người dân.

Đồng thời, trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp với nhiều giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng các kỹ thuật canh tác mới nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Huyện đã có một số mô hình nông nghiệp nổi bật như mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Nàng Xuân, Bắc thơm số 7, mô hình trồng khoai tây giống và khoai tây thương phẩm, trồng dưa lưới, dưa vàng, 1.100ha sản xuất rau an toàn, công nghệ chuồng kín trong chăn nuôi lợn, nuôi thỏ Niu Di-lân, chim bồ câu, cá lồng siêu thâm canh... Việc phát triển các mô hình này góp phần thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, thu hút doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh đầu tư vào địa phương. Quế Võ cũng triển khai nhiều chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, như chính sách dạy nghề cho người nghèo, tàn tật, lao động nông thôn, và chính sách khuyến khích phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 40% năm 2011 lên 67% năm 2018

Trước đó, từ ngày 28-29/12/2018, đoàn công tác liên ngành Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn về thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện Gia Bình, Quế Võ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.