Tham dự cuộc họp này, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thứ trưởng Trần Quốc Phương.

Ban soạn thảo 1 luật sửa 10 luật “gỡ” khó cho môi trường kinh doanh họp phiên đầu tiên
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Trước đó, tại Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021 vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 20/8/2021, Chính phủ cơ bản thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, xử lý nhanh những chồng chéo, mâu thuẫn, vướng mắc giữa các luật để tạo thuận lợi hơn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Theo Nghị quyết, về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Chính phủ cơ bản thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thi hành án dân sự; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Doanh nghiệp; Luật Điện lực) nhằm giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn còn tồn tại giữa các luật, bảo đảm sự thống nhất, khắc phục những vướng mắc trong thực hiện; cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp; khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ phòng chống Covid-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép; tăng cường phân cấp, phân quyền đi liền với công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, tiếp tục rà soát, hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật này theo hướng chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm; những vấn đề còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các luật; những vấn đề không còn phù hợp với thực tiễn từ nhiều năm nay, đang gây khó khăn, vướng mắc, cần phải khắc phục ngay. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cho biết, ngày 19/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1331/QĐ-BTP thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật. Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2827/BTP-VĐCXDPL ngày 19/8/2021 gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính đề nghị trên cơ sở hồ sơ Đề nghị xây dựng dự án Luật đã được Chính phủ thông qua tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2021, chuẩn bị nội dung dự thảo Tờ trình gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình để trình Chính phủ.

Ngày 21/8/2021, Thường trực Tổ biên tập đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan (Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính) để rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, dự thảo Luật sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định đang thực sự gây khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh mà nếu không sửa đổi, bổ sung kịp thời thì sẽ tạo “điểm nghẽn”, gây “ách tắc” cho sự phát triển và các quy định đang gây khó khăn, vướng mắc cho công tác tổ chức thi hành án dân sự; đồng thời, thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường thông qua việc khuyến khích đầu tư sản xuất, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, những quy định cần sửa đổi, bổ sung phải được xác định rõ ràng nội dung, phương án sửa đổi, bổ sung và đánh giá tác động cụ thể; bảo đảm tính độc lập, ổn định, thống nhất, kế thừa được nội dung khi sửa đổi, bổ sung toàn diện các Luật; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm sự phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Về phạm vi của dự án Luật, ông Tuyến cho biết, theo Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủ, dự án Luật này quy phạm hóa 10 chính sách đã được thông qua, theo đó sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật, gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tắc công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Chẳng hạn, Luật Đầu tư công sẽ phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cho người đứng đầu cơ quan chủ quản đối với dự án đầu tư nhóm B và nhóm C sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; dự án đầu tư nhóm B và nhóm C sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại; dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư.

Dự thảo Luật gồm 12 điều, gồm 10 điều sửa đổi, bổ sung một số quy định của 10 luật hiện hành, 01 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và 01 điều quy định về hiệu lực thi hành.

Ban soạn thảo 1 luật sửa 10 luật “gỡ” khó cho môi trường kinh doanh họp phiên đầu tiên
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng, khi trình Thủ tướng Chính phủ, cần bổ sung thêm và thể hiện rõ nội dung tăng cường và đẩy mạnh phân cấp

Nhất trí nội dung báo cáo, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, khi trình Thủ tướng Chính phủ cần bổ sung thêm và thể hiện rõ nội dung tăng cường và đẩy mạnh phân cấp. Đối với Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định việc giao cho Thủ tướng Chính phủ thông báo dự kiến bổ sung kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương cho Bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau khi phê duyệt Đề xuất dự án đầu tư nhóm B và C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi làm căn cứ thực hiện thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn như đề xuất là phù hợp.

Thứ trưởng Phương cũng đã bổ sung ý kiến cụ thể vào các nội dung đối với Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và Luật Doanh nghiệp.

Cùng về nội dung phân cấp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, cần làm sao để các địa phương có thể tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng của cơ quan trung ương, trong khi hiện nay quy định cấp ngân sách nào thì sẽ chi đầu tư của cấp đó.

“Đi cùng với tăng cường phân cấp, chúng ta cũng cần phải giảm thiểu thủ tục”, ông Đông đề xuất.

Riêng đối với Luật Đấu thầu, Thứ trưởng Đông đề nghị, cần rà soát, xem xét sửa đổi mức chỉ định thầu hiện hành vì đây là quy định sẽ có tác động rất lớn.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Thị Mai đã góp ý đối với Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Hải quan.

Trong đó, đối với Luật Đầu tư công, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị cần làm rõ cấp nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài liên quan đến nhiều cơ quan và địa phương; dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước triển khai thực hiện… Thứ trưởng cũng cho rằng, cần rà soát lại khoản 2, Điều 33 với các nội dung sửa đổi khác để đảm bảo tính thống nhất, đánh giá tính phù hợp…

Sau khi lắng nghe các ý kiến dự họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị cơ quan thường trực của Ban soạn thảo, Tổ biên tập tập hợp đầy đủ ý kiến tại cuộc họp để báo cáo Trưởng ban soạn thảo. Tiếp tục thống nhất nguyên tắc làm việc và phân công trách nhiệm giữa các Bộ trong chuẩn bị dự án Luật này. Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tư pháp hoàn chỉnh hồ sơ và tiến hành các thủ tục để trình, chính vì vậy, đề nghị các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập chủ động, tích cực thực hiện trách nhiệm của mình và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong tất cả các khâu đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án Luật.

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung, Thứ trưởng yêu cầu rà soát kỹ lưỡng lại nội dung trong các chính sách đã được Chính phủ thông qua./.