Theo Cục Thuế Bình Định, ứng dụng phần mềm “Bản đồ số hộ kinh doanh” tại địa chỉ http://biditaxmap.vn gồm 3 khối chức năng chính: khối chức năng bản đồ số với các thông tin công khai như: mã số thuế, bảng hiệu, ngành nghề kinh doanh, doanh thu, mức thuế, trạng thái hoạt động… và có tính năng hỗ trợ tìm đường đến vị trí các hộ kinh doanh; khối chức năng công khai thông tin (hiển thị danh sách các hộ kinh doanh dựa vào nhiều chỉ tiêu tìm kiếm khác nhau); khối chức năng ý kiến phản hồi cho phép người sử dụng có thể gửi các thông tin phản ánh, thông tin phản ánh đó sẽ được cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trực tiếp trên ứng dụng.

Bình Định triển khai bản đồ số vào quản lý thuế hộ kinh doanh
Cục Thuế Bình Định triển khai hội nghị tập huấn về ứng dụng “Bản đồ số hộ kinh doanh”

Việc triển khai ứng dụng “Bản đồ số hộ kinh doanh” là một trong các phương thức nhằm đa dạng hóa và hỗ trợ cá nhân kinh doanh thực hiện chính sách thuế theo quy định; đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự công bằng giữa các hộ kinh doanh; giúp ngành Thuế quản lý tốt hộ kinh doanh, thu sát khả năng, tránh bỏ sót nguồn.

Với thông tin công khai đầy đủ và rõ ràng, các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh đều có thể vào Bản đồ số hộ kinh doanh để nắm bắt thông tin trên lĩnh vực thuế, trực tiếp kiểm tra chéo thông tin giữa các hộ kinh doanh, phản hồi ý kiến về các cơ quan thuế qua ứng dụng này. Bên cạnh đó, doanh nghiệp và người dân cũng có thể giám sát cơ quan thuế, công chức thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu thuế, qua đó giúp ngành thuế và cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tiếp nhận, giải đáp các ý kiến phản ánh, thắc mắc của người dân, kịp thời chấn chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Khách du lịch cũng có thể truy cập vào Bản đồ số hộ kinh doanh để biết được các tuyến đường, dịch vụ lưu trú, ăn uống, các cơ sở kinh doanh các mặt hàng đặc sản.

Ứng dụng là công cụ giúp tăng cường tính phản biện xã hội, sự giám sát của người dân và các cơ quan, ban ngành địa phương góp phần tạo sự công bằng và ổn định nguồn thu trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai chỉ thị hiệu quả, Cục Thuế tỉnh đã khẩn trương triển khai hội nghị tập huấn tới hàng loạt các huyện, thị xã, thành phố về ứng dụng Bản đồ số hộ kinh doanh trong công tác quản lý thuế trên toàn địa bàn tỉnh.

Đánh giá về hiệu quả của ứng dụng này, Cục Thuế Bình Định cho rằng ứng dụng “Bản đồ số hộ kinh doanh” là một cuộc “Cách mạng mới” trong công tác quản lý hộ kinh doanh, thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý, mở ra giai đoạn mới trong việc quản lý thuế hộ kinh doanh. Đại diện lãnh đạo Cục cho biết sau các đợt tập huấn này, các Chi cục Thuế trên toàn Tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến ứng dụng Bản đồ số hộ kinh doanh, tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức huấn đến các xã, phường, thị trấn. Đến ngày 15.7.2021, các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh sẽ triển khai rộng rãi đến từng hộ, cá nhân kinh doanh tại các đơn vị quản lý./.