Sau thời gian đưa cổ phiếu về giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) để tránh những tác động tiêu cực do tình trạng nghẽn lệnh trên HOSE, nay sàn HOSE đã đưa hệ thống công nghệ mới vào vận hành ổn định, thông suốt, nên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), mã chứng khoán BSI vừa chốt phương án đưa cổ phiếu BSI về giao dịch trở lại trên HOSE vào ngày 6/9 tới.

Theo kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu vừa được BSC thông qua, dự kiến hôm nay, ngày 27/8 là ngày giao dịch cuối cùng trên HNX. Chốt phiên giao dịch ngày 26/8, cổ phiếu BSI của BSC giảm 1,1% xuống còn 26.700 đồng/cổ phiếu.

Hôm nay cũng là ngày BSC chốt danh sách cổ đông để dự kiến ngày 15/9 tới, Công ty sẽ trả cổ tức năm tài chính 2020 với tỷ lệ 9% bằng tiền.