Cần hoàn chỉnh báo cáo về Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình
Do biến động về giá vật liệu, chi phí tư vấn…, tỉnh Thái Bình đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tăng tổng mức vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến ngày 30/9/2023.

Theo đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để UBND tỉnh Thái Bình hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật có liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 28/3/2018 với mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển Bắc Bộ, mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua; tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy mô đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054:2005); vận tốc thiết kế 80 km/h.

Dự án được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021 với tổng mức vốn đầu tư là 3.872 tỷ đồng.

Theo kiến nghị của UBND tỉnh Thái Bình, do biến động về giá vật liệu, chi phí tư vấn…, nên tỉnh đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với nội dung là điều chỉnh tăng tổng mức vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến ngày 30/9/2023.

Năm 2019, tỉnh Thái Bình tổ chức động thổ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình có chiều dài 34,42km, trong đó điểm đầu tại km9+76 đấu nối với điểm cuối dự án tuyến đường ven biển thành phố Hải Phòng và 9km thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, điểm cuối tại Km43+577 đấu nối với điểm đầu Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.872 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021. Cơ chế thực hiện dự án là nhà đầu tư xây dựng trạm thu phí để thu tiền sử dụng đường bộ hoàn vốn đối với phần vốn của nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian dự kiến thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án là 23 năm 3 tháng (từ năm 2022 đến năm 2045). Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc đạt 80km/giờ. Đồng thời xây dựng mới các cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực có bề rộng theo quy mô nền đường. Các cầu lớn như cầu vượt sông Trà Lý và cầu vượt sông Hồng sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực theo công nghệ dầm đúc hẫng.../.