Ông Trịnh Kiên bị phạt 25.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chậm công bố thay đổi sở hữu, cổ đông lớn của Ninh Vân Bay bị xử phạt
6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành tổng cộng 190 quyết định xử phạt

Lý do ông Trịnh Kiên bị phạt là công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (ông Trịnh Kiên đã thực hiện mua 2.500 cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT) ngày 19/2/2021 làm tăng số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu từ 4.523.000 cổ phiếu (4,99%) lên 4.525.500 cổ phiếu (5%) có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhưng đến ngày 21/5/2021 mới công bố thông tin và báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh).

Chia sẻ tại sự kiện tổng kết 6 tháng đầu năm 2021 của ngành chứng khoán, ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, mặc dù tình hình COVID-19 gây ít nhiều khó khăn nhưng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn sát sao trong công tác giám sát TTCK và đã triển khai 7 đoàn kiểm tra đột xuất giao dịch của nhà đầu tư đối với 07 mã cổ phiếu.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành tổng cộng 190 quyết định xử phạt hành chính đối với 156 cá nhân và 34 tổ chức với tổng số tiền phạt là 5,66 tỷ đồng./.