Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 01/03, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) Phạm Lương Sơn cho biết, vừa rồi BHXHVN có nhận được thông báo của VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và BHXHVN nghiên cứu để báo cáo về thông tin báo chí đưa ra cho rằng chi phí của BHXH quá lớn và phải tính đến giải pháp kéo dài tuổi nghỉ hưu để bảo đảm an toàn cho quỹ BHXH.

Về vấn đề này, ông Phạm Lương Sơn khẳng định vấn đề chi phí quản lý và việc kéo dài tuổi nghỉ hưu không liên quan đến nhau. Vấn đề BHXHVN cũng như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ để trình lên Quốc hội xem xét, cân nhắc việc kéo dài tuổi nghỉ hưu thực chất là phục vụ cho việc bảo đảm vấn đề an toàn, lâu dài cho quỹ BHXH, quỹ hưu trí của Việt Nam mà thôi.

Liên quan đến thông tin báo chí đưa ra về chi phí của BHXHVN trong năm 2015 quá cao, lên tới 7.407 tỷ đồng, tăng khoảng 75,8% so với năm 2014, ông Sơn cho rằng, việc Kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán hoạt động của BHXHVN theo quy định của Luật BHXH được Quốc hội thông qua là hoạt động hết sức bình thường. Tuy nhiên, sau báo cáo kiểm toán thì BHXHVN hằng tháng đều định kỳ có thông tin kịp thời cho báo chí. Rất đáng tiếc, thông tin vừa rồi cho rằng chi phí quản lý bộ máy quá lớn tăng khoảng 75,8% là chưa chính xác.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXHVN, thực chất là dự toán kế hoạch chi năm 2015 của BHXHVN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ có 6.560 tỷ đồng (tăng khoảng 59% so với kế hoạch 2014), nhưng việc tăng này chủ yếu để phục vụ cho những nhiệm vụ cấp bách và cần thiết của cả hệ thống BHXH. Những khoản này năm 2014 và các năm trước đó chưa được bố trí kịp, bao gồm:

Thứ nhất, chi cho công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Đây là đòi hỏi rất cấp bách. Nhờ công tác tuyên truyền này mà năm 2015, 2016 những đối tượng tham gia BHXH, BHYT đã có bước phát triển ngoạn mục. Qua đó đã thực hiện được 81,7% người dân Việt Nam có BHYT và đang phấn đấu nâng tỉ lệ người lao động tham gia BHXH, thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và công tác tuyên truyền có tác động rất tích cực và hiệu quả trong việc phát triển đối tượng.

Thứ hai, chi cho đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Đây cũng là nhiệm vụ rất cấp bách, cần thiết. Vừa rồi thông qua việc đẩy mạnh công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, có thể nói rằng BHXHVN đã thực hiện những cải cách hành chính được ghi nhận bởi Ngân hàng Thế giới và các cơ quan báo chí, giảm còn 32 thủ tục hành chính, giảm số giờ giao dịch từ hàng trăm giờ xuống còn 49 giờ và đang phấn đấu đến năm 2017 đưa số giờ giao dịch xuống còn 45 giờ.

Thứ ba, chi ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của Nghị quyết 68 của Quốc hội. Phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành đúng yêu cầu của Quốc hội là đưa ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, hệ thống thông tin giám định BHYT đi vào hoạt động đồng bộ, hiện đại hóa. Phó Tổng Giám đốc BHXHVN cho biết trong phiên giải trình với Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội sáng ngày 01/03, rất nhiều đại biểu Quốc hội đã nhắc về lộ trình này và BHXHVN đã hứa với Quốc hội, hứa với Chính phủ là sẽ thực hiện mục tiêu đã đưa ra.

Thứ tư, chi phục vụ trực tiếp cho đối tượng tham gia hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Đây là nhu cầu rất lớn vì đối tượng tham gia tăng, đối tượng thụ hưởng tăng, mở rộng các mạng lưới đại lý thu cho BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thì cũng phải tăng chi trực tiếp cho các đối tượng. Thực chất việc chi cho quản lý chỉ tăng có 6% so với năm 2014.

Như vậy toàn bộ kinh phí được lập dự toán và được Thủ tướng giao là để phục vụ cho các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết và chi trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Phó Tổng Giám đốc BHXHVN nhấn mạnh thêm, quá trình lập dự toán và trình duyệt là quá trình rất chặt chẽ, thận trọng. Việc lập dự toán còn phải báo cáo, giải trình trước Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sau đó thẩm định, chất vấn rồi mới trình Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch giao chỉ tiêu thu, chi cho BHXHVN. Nhiệm vụ của BHXHVN là thực hiện đúng theo quyết định đó của Thủ tướng và hướng tới việc tiết kiệm chi phí sao cho hiệu quả để bảo đảm chủ trương của Chính phủ là tiết kiệm, hiệu quả. Phó Tổng Giám đốc BHXHVN cũng cho biết thêm, trong tuần này sẽ hoàn thành tờ trình lên Chính phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của VPCP./.