Theo Văn phòng Quốc hội, Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, với các nội dung quan trọng gồm.

Thứ nhất, quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid -19 đồng thời là giấy phép hoạt động;

Thứ hai, giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch.

Thứ ba, giao Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Liên quan đến đề nghị quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid -19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid -19 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị Covid -19. Đối với bệnh nhân mắc Covid -19 có các bệnh khác, thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan...

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gấp rút ban bành Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 cho phép Chính phủ áp dụng các biện pháp mạnh để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 là rất kịp thời trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên cả nước. Theo cập nhật của Bộ Y tế, sáng nay, cả nước ghi nhận tới 5.155 ca mắc mới, trong đó có 15 ca nhập cảnh và 5.140 ca ghi nhận trong nước. Các địa phương ghi nhận số lượng ca mắc mới nhiều nhất lần lượt là: TP. Hồ Chí Minh (2.349 ca), Bình Dương (1.725 ca), Long An (287 ca), Đồng Nai (183 ca)... Như vậy, tính đến sáng nay (ngày 9/8), Việt Nam có 215.560 ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong là 3.397 trường hợp./.