Chính phủ quyết nghị, chưa điều chỉnh mục tiêu năm 2021

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo, điều hành nêu tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 và các Nghị quyết của Chính phủ, trong đó kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”; tập trung, ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hài hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; căn cứ tình hình thực tiễn từng địa bàn để lựa chọn ưu tiên công tác phòng, chống dịch hoặc phát triển kinh tế - xã hội hoặc kết hợp giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam, nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong lúc này phải đặc biệt ưu tiên cho chống dịch COVID-19.

Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát và triển khai quyết liệt, kịp thời những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, không để công việc trì trệ; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành nhưng luôn bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5K + vaccine” và tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát dịch bệnh với cách làm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp thu đầy đủ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 57 và ý kiến thảo luận của các Thành viên Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021, tập trung triển khai các nhiệm vụ sau đây:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan, địa phương liên quan phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô; theo dõi sát tình hình để cập nhật các kịch bản tăng trưởng, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 63/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ. Hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương lập, thẩm định quy hoạch tỉnh; sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định. Nghiên cứu, xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; triển khai các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những trường hợp thu hút đầu tư đặc biệt.

Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, tiết giảm tối đa chi thường xuyên. Cập nhật thông tin, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tiếp thu đầy đủ và triển khai kết luận tại Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để hoàn thiện các Báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký các báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đề xuất giải pháp hoàn thành mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng, hoàn thành Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam và Đề án hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cơ hội và dư địa tăng trưởng kinh tế còn lớn

Như Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã đưa tin, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2021, ngày 01/7/2021, về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất.

Chính phủ quyết nghị, chưa điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất

Dự báo tình hình và kịch bản tăng trưởng kinh tế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc. Các tổ chức quốc tế đã liên tục nâng mức dự báo tăng trưởng năm 2021, vào khoảng 5,6 - 6%, là tốc độ phục hồi sau khủng hoảng cao nhất trong 80 năm qua.

Tuy nhiên, rủi ro, thách thức vẫn còn đến từ: các biến chủng mới của dịch Covid-19; lạm phát, giá cả có khả năng tăng cao đến hết năm 2021; nợ công và nợ doanh nghiệp gia tăng tại một số nền kinh tế mới nổi và các quốc gia đang phát triển; chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, căng thẳng chính trị, thương mại giữa các quốc gia lớn.

Trong nước, khó khăn, thách thức, rủi ro còn nhiều, nhất là khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp tới sản xuất công nghiệp ở các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng; mùa du lịch đã qua tháng 6 trong khi mùa mưa bão đã đến.

Nhiệm vụ đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 2021 là rất thách thức, đòi hỏi vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19 vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh, có giải pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy vậy, Bộ trưởng cũng chỉ rõ, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam của các tổ chức quốc tế vẫn lạc quan.

Bộ trưởng lưu ý rằng, cơ hội và dư địa tăng trưởng kinh tế còn lớn. Những cơ hội, dư địa này đến từ: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII mới được thông qua, tạo khí thế mới, động lực mới; Đã cơ bản kiện toàn bộ máy, hoàn thành công tác nhân sự; Các đối tác thương mại, đầu tư quan trọng phục hồi nhanh, là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; Khu vực dịch vụ, du lịch có thể tạo sức bật lớn trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát; Cân đối ngân sách nhà nước được bảo đảm, một số chỉ số như CPI, thất nghiệp cho thấy còn dư địa để thực hiện chính sách hỗ trợ…

Do vậy, trước mắt Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất, theo đó kịch bản tăng trưởng kinh tế được xây dựng theo hướng tập trung kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ, duy trì sản xuất, kinh doanh trong quý III/2021, tạo nền tảng để đẩy mạnh tăng trưởng trong quý IV/2021 do nhu cầu thường tăng cao vào thời điểm cuối năm và đề xuất 2 kịch bản tăng trưởng.

Trong đó, kịch bản 1: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6%, quý III cần đạt mức tăng trưởng là 6,2% (thấp hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,5 điểm phần trăm), quý IV tăng 6,5% (thấp hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,2 điểm phần trăm).

Kịch bản 2: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%, quý III phải đạt mức tăng trưởng là 7% (cao hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,3 điểm phần trăm) và quý IV tăng 7,5% (cao hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,8 điểm phần trăm).

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn đang có dấu hiệu tiến triển phức tạp tại Việt Nam, Bộ trưởng cũng đánh giá, việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 là thách thức lớn, đòi hỏi cần có sự chung sức, đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân, sự hỗ trợ và chia sẻ gánh vác trách nhiệm giữa các đoàn thể trong nước trong giai đoạn khó khăn này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng loạt giải pháp, tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng loạt giải pháp, tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp

/.