Đăng ký niêm yết trái phiếu trên sàn HNX

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, Tập đoàn Vingroup - CTCP đăng ký niêm yết 18.600.000 trái phiếu VICB2124002 (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu); 10.000.000 trái phiếu VICB2124001 (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) và 15.150.000 trái phiếu VICB2023001 (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) trên sàn HNX. Vingroup có vốn điều lệ 34.447 tỷ đồng, kinh doanh chính trong các ngành như đầu tư, xây dựng và Kinh doanh bất động sản... Cả 3 loại trái phiếu trên vừa được Tập đoàn phát hành để gọi vốn trong nước, cho nhu cầu bổ sung vốn, mở rộng đầu tư. Trái phiếu Vingroup phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức đăng ký niêm yết.

Vingroup đăng ký niêm yết 3 mã trái phiếu trên sàn HNX

Cùng với đó, HNX đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết 5.000.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) của CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. HCM; 7.000.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa và 2.100.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) của CTCP Tập đoàn Hà Đô. Nếu các trái phiếu đăng ký được chấp thuận niêm yết, sẽ giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại HNX có thêm hàng hóa với kỳ vọng giao dịch sẽ sôi động hơn so với hiện tại.

Hiện tại, thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chưa được vận hành đầy đủ. HNX tổ chức thông báo kết quả giao dịch trái phiếu hàng ngày ra công chúng, nhưng mức độ khớp lệnh, thanh khoản còn rất hạn chế. Hệ thống tại HNX hiện cập nhật thông tin giao dịch của 5 mã trái phiếu, gồm MSR118001; MSR11808; SHT119008; SHT119009 và TNG119007.

Trước ngày 30/9/2021, hoàn tất lộ trình chuyển trái phiếu doanh nghiệp từ HOSE sang HNX

Động thái của Vingroup và một số doanh nghiệp trên nhằm đón sớm lộ trình sắp xếp lại các sàn chứng khoán trên TTCK Việt Nam. Bản dự thảo lộ trình sắp xếp lại đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoàn tất và đang công bố lấy ý kiến công chúng.

Liên quan đến thị trường trái phiếu, Bản dự thảo quy định, chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trước thời hạn quy định này, HNX vẫn tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa 5 phương; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; tiếp nhận trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

Theo dự kiến của UBCK, chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, HOSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX

HOSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới. Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, HOSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX.

Dự thảo Thông dự cũng quy định, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết giữa 2 sở và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi ban hành.

Trường hợp trước ngày 30 tháng 09 năm 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chưa đi vào hoạt động, HOSE có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HOSE sang HNX trên cơ sở phối hợp với HNX và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi ban hành./.