Thành công từ các phong trào thi đua

Ảnh:Ông Lê Trung Phước- Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN); năm 2020, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (Ban Quản lý) tiếp tục quan tâm, quán triệt chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Thể hiện bằng việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Trưởng Ban Quản lý tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của cơ quan. Các phong trào thi đua do Ban Quản tổ chức phát động luôn bám sát vào hoạt động chuyên môn và hoạt động thực tiễn tại đơn vị. Qua đó tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn; đồng thời có tác dụng lan tỏa sâu rộng trong khắp các KKT và KCN, góp phần phát triển các phong trào thi đua lớn mạnh, đúng hướng và đạt hiệu quả cao.

Năm 2020 Hà Tĩnh cũng như các tỉnh miền Trung đã phải gánh chịu những thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra; bên cạnh đó đại dịch Covid- 19 đã gây ra những tổn thất nặng nề cho toàn bộ nền kinh tế của Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam nói chung. Tại các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Tĩnh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục có những bước tiến lớn; các dự án trọng điểm của Tỉnh được triển khai đẩy mạnh; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, KKT tiếp tục đi vào ổn định và phát triển; các KKT, KCN thu hút được lực lượng lao động lớn, góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động….Qua đó đã khẳng định những cố gắng nỗ lực, quyết tâm vượt khó của Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh và vai trò “xương sống” của các KCN, KKT Hà Tĩnh đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2020, tại Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020 do Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các thành viên Khối thi đua đã nhất trí đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vì đã đạt được thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT.

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Ảnh: Nhà máy đang xây dựng tại KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2020, Ban Quản lý đã tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện của ngành Kế hoạch và Đầu tư, của địa phương, góp phần tạo khí thế và động lực cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị cũng như các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các KCN, KKT trên địa bàn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và hoạt động phát triển các KKT, KCN.

Để đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, Ban Quản lý đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư vào các KKT, KCN trên địa bàn Tỉnh...

Luôn đồng hành mọi lúc, mọi nơi với các nhà đầu tư, Ban Quản lý đã phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đặc biệt các dự án lớn, trọng điểm trong các KCN, KKT; giải quyết kịp thời các thủ tục để khởi công các công trình dự án đã có chủ trương đầu tư; phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các KKT và KCN, đặc biệt là người nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lao động nước ngoài tại KKT Vũng Áng; nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư do tác động của dịch bệnh Covid-19 để kịp thời có biên pháp hỗ trợ; triển khai công tác phòng chống mưa bão tới các doanh nghiệp trên địa bàn các KKT, KCN...

Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tạo nên một môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Công tác xúc tiến đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, với nhiều hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú như: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư vào KKT, KCN tỉnh; cập nhật liên tục các thông tin, văn bản, các sự kiện chính trị quan trọng, tình hình kinh tế - xã hội của quốc gia, của Tỉnh và hoạt động của các KKT, KCN trong Tỉnh; thực hiện biên dịch và cập nhật các bài viết, tin bài liên quan sang tiếng Anh; in ấn tài liệu, catologue giới thiệu tiềm năng, lợi thế cũng như các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư vào các KKT, KCN của Tỉnh để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư.

Với cố gắng trên, kết quả trong năm 2020 Ban Quản lý đã tiếp nhận 17 bộ hồ sơ đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án, trong đó: Thực hiện cấp quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 08 dự án (07 dự án trong nước với số vốn đăng ký 1.012,9 tỷ đồng; 01 dự án nước ngoài với số vốn đăng ký 1,5 triệu USD).

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn các KKT và KCN tỉnh Hà Tĩnh có 181 dự án đang còn hiệu lực, trong đó: KKT Vũng Áng có 144 dự án đầu tư còn hiệu lực với số vốn đăng ký 13.586,260 triệu USD và 48.562,65 tỷ đồng; KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu hút được 27 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 1.761,452 tỷ đồng; KCN Gia Lách ngoài KKT đã thu hút được 10 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký 927,1 tỷ đồng.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm chú trọng. Công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng tuân thủ nghiêm túc, đúng theo quy định.

Công tác quản lý tài nguyên - môi trường được chỉ đạo và giám sát chặt chẽ. Ban Quản lý thường xuyên chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các dự án trong KKT, KCN, bảo đảm doanh nghiệp KKT, KCN nghiêm chỉnh chấp hành đúng theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường; đặc biệt đối với dự án Khu liên hợp gang thép Formosa, Ban thường xuyên chủ động phối hợp với các Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND Tỉnh để kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của dự án.

Công tác quản lý lao động được Ban Quản lý quan tâm chú trọng và thực hiện chặt chẽ, sát sao (nhất là trong các KCN, KKT có nhiều lao động là người nước ngoài). Trong năm 2020 đã cấp 497 Giấy phép lao động cho 18 đơn vị; đề xuất chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài cho 362 người (33 đơn vị); đề xuất cho phép 31 chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc.

Đến nay tổng số lao động tại KKT Vũng Áng có 18.573 người (17.292 lao động Việt Nam; 1.281 lao động nước ngoài). Trong đó, riêng tại Dự án Khu liên hợp Gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh có 12.803 người lao động.

Để hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp và người lao động, Ban Quản lý thường xuyên rà soát chính sách về thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19; cập nhật tình hình các doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH...Đồng thời tư vấn cho 1.442 lao động tìm hiểu thông tin việc làm tại KKT Vũng Áng, giới thiệu việc làm cho 69 lao động tại các doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà thầu đăng thông tin tuyển dụng cụ thể theo từng thông báo của doanh nghiệp, nhà thầu đến tất cả người lao động.

Công tác phối hợp tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo được tăng cường. Ban Quản lý thường xuyên phối hợp tích cực với các cơ quan liên quan (Trạm Biên phòng, Chi cục Hải quan, Trạm Công an xuất nhập cảnh và các đơn vị kiểm dịch) tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vệ sinh môi trường, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu,... tại KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; định kỳ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giao ban với cửa khẩu Nậm Phao, tỉnh BolyKhamxay của nước bạn Lào để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và có các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ; dựng cửa khẩu ngày càng phát triển, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bolykhamxay (Lào) nói riêng.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Bước sang năm mới 2021, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã rút ra được bài học kinh nghiệm về hoạt động thực tiễn của đơn vị trong năm đã qua. Đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được và những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, Ban Quản lý cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn để tạo đòn bẩy thúc đẩy tinh thần thi đua yêu nước, ý chí phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển tại các doanh nghiệp KKT và KCN. Năm 2021 Ban Quản lý sẽ tiếp tục triển khai công tác thi đua khen thưởng theo hướng:

Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cho toàn thể công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về thi đua yêu nước trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Ban; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để phát động các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ, chuyên môn trong công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động, nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân về công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới.

Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp, giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan. Tăng cường bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng.

Nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, chính xác theo quy định của pháp luật. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác và các cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến làm hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào thi đua.

Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động của từng đơn vị./.