“Công tác Dân nguyện là công việc mang tính chất nhạy cảm, phức tạp, nhưng thời gian qua, Ban Dân nguyện tích cực hoàn thành các nhiệm vụ. Điều này, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội nói chung…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, khi làm việc với Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa diễn ra.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Dân nguyện cần triển khai hiệu quả chương trình kế hoạch giám sát năm 2021; thống kê, kiểm đếm những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài để phân loại cụ thể.

“Ban Dân nguyện phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về chỉ đạo hướng dẫn, giám sát công tác dân nguyện đối với các đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đặc biệt là hậu giám sát, đeo bám đến cùng, truy đến cùng các vấn đề cử tri quan tâm…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu lý hoạt động giám sát cần truy đến cùng các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội còn đề nghị Ban Dân nguyện phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý, xử lý đơn thư và tổng hợp kiến nghị của cử tri. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban, giúp giảm thiểu thời gian, khắc phục được việc trùng lặp đơn thư, đồng thời, có báo cáo tổng hợp việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tại các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, làm cho các cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sinh động và gần dân hơn

Liên quan đến nhiệm vụ trước mắt là phục vụ cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5 tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Dân nguyện cần phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm khiếu nại tố cáo của công dân; đồng thời tham mưu cho Hội đồng Bầu cử quốc gia những nơi có thể phát sinh điểm nóng trước khi bầu cử, địa bàn trọng điểm để lên những phương án cụ thể…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân nguyện của Quốc hội nói chung và của Ban Dân nguyện nói riêng trong thời gian tới, trong buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ban Dân nguyện đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổng kết các nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn thực hiện các công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để phù hợp với các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân./.