Theo đó, các đối tượng tham gia Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN sẽ nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn về những vấn đề quan trọng hàng đầu trong quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN, cũng như hữu ích với các nước thành viên ASEAN. Các học giả sẽ đến Hoa Kỳ trong thời gian 3-4 tháng vào khoảng nửa đầu năm 2024.

Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm 2023

Chi tiết về điều kiện dự tuyển, chi tiết tài trợ và quy trình nộp hồ sơ tại trang web https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/us-asean-fulbright-visiting-scholar/ hoặc liên hệ trực tiếp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Ms Hoàng Phương, Trợ lý chương trình, điện thoại (024) 3850-5067, hoặc email hoangpvl@state.gov. Hạn cuối nhận hồ sơ là 5 giờ chiều, ngày 05/12/2022 (giờ Việt Nam)./.