Theo báo cáo thường niên năm 2020 của các ngân hàng, MBBank và Techcombank hiện là 2 nhà băng đầu tiên đạt tới tỷ lệ 85% giao dịch khách hàng trên kênh số. Sự bứt tốc của TOP 2 tạo niềm tin vững chắc cho mục tiêu chuyển đổi số của toàn ngành ngân hàng khi các nhà băng cùng được “đánh thức” và nỗ lực chuyển mình trên kênh số.

MBBank và Techcombank hiện là 2 nhà băng đầu tiên đạt tới tỷ lệ 85% giao dịch khách hàng trên kênh số

Quyết định số 810/QĐ-NHNN do Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ban hành mới đây đặt ra những mục tiêu cụ thể cho kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại Quyết định số 810, Thống đốc chỉ đạo, chuyển đổi số phải đi liền với công tác đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng và sự phát triển bền vững, hiệu quả của cả hệ thống ngân hàng Việt Nam. Thống đốc đặt ra các mục tiêu cụ thể cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và cho các tổ chức tín dụng để hướng đến và thực hiện trong lộ trình 5 năm, 10 năm tới. Đối với Ngân hàng Nhà nước, đến năm 2025, 100% các dịch vụ công của đủ điều kiện được nâng cấp lên mức độ 4; 100% dịch vụ công mức độ 4 được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 90% hồ sơ công việc tại Ngân hàng Nhà nước được xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); ít nhất 50% hoạt động kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của Ngân hàng Nhà nước…

Đối với các tổ chức tín dụng, đến năm 2025, ít nhất 50% các nghiệp vụ ngân hàng cho phép khách hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; ít nhất 50% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử; ít nhất 70% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số; ít nhất 60% tổ chức tín dụng có tỷ trọng doanh thu từ kênh số đạt trên 30%...

Một chỉ tiêu khác là xử lý và lưu trữ hồ sơ công việc. Trừ những việc thuộc bí mật nhà nước, Thống đốc yêu cầu với NHNN, đến năm 2025, 90% hồ sơ công việc được xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng; năm 2030, chỉ tiêu này là 100%. Với các tổ chức tín dụng, Thống đốc yêu cầu ít nhất 70% hồ sơ công việc phải được lưu trữ trên môi trường số vào năm 2025, đến năm 2030 là 90%.

Thống đốc yêu cầu ít nhất 70% hồ sơ công việc phải được lưu trữ trên môi trường số vào năm 2025, đến năm 2030 là 90%

Để đạt được mục tiêu đã định, giải pháp đầu tiên với toàn ngành mà Thống đốc đưa ra là chuyển đổi nhận thức, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tăng cường kiến thức về chuyển đổi số trong chính ngành ngân hàng. Với nhân dân, Thống đốc yêu cầu triển khai các chương trình giáo dục tài chính cho người dân, cho doanh nghiệp để tăng cường kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính, nâng cao hiểu biết trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số một cách an toàn, hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức “Ngày chuyển đổi số” hàng năm của ngành và phát động các phong trào thi đua, vinh danh, khen thưởng những tấm gương xuất sắc trong công tác chuyển đổi số.

Dự kiến trong thời gian tới, NHNN sẽ có quy định mới về thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý giám sát hoạt động thanh toán, thanh toán trong nước và xuyên biên giới nhằm tạo thuận lợi cho cung ứng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng; quy định về hoạt động cho vay để cho phép thực hiện bằng phương thức điện tử và tự động hóa quy trình cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; quy định nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng các công nghệ số (như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, chuỗi khối, trí tuệ nhân tạo, học máy,...) trong hoạt động ngân hàng…

Thống đốc NHNN thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I) và các công nghệ số trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: phân tích, dự đoán nhu cầu, tối ưu hóa hành trình, trải nghiệm khách hàng; phát hiện gian lận, lưu trữ thông tin, phân tích dữ liệu; tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, tiết giảm chi phí và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tức thời cho khách hàng thông qua trợ lý ảo, robot, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng…/.