Còn nhiều cơ quan không báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020
Trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020 của 113/125 cơ quan, đạt 90%. Ảnh minh họa
Trong số 12 cơ quan không báo cáo, hoặc có bản dự thảo nhưng chưa duyệt chính thức, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã có 04 kỳ liên tiếp không thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin (năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020).

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, Nghị định số 01/2020/NĐ-CP, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư, Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là Hệ thống thông tin).

Theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, thời điểm các cơ quan gửi báo cáo tổng thể đầu tư năm 2020 trước ngày 01/3/2021. Theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT, các cơ quan thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp số liệu trên Hệ thống thông tin.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản số 675/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 05/02/2021, văn bản số 1261/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10/3/2021 đôn đốc các cơ quan đề nghị lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020; cập nhật báo cáo trên Hệ thống thông tin theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT.

Tuy nhiên, đến ngày 31/3/2021 (thời điểm Bộ Kế hoạch và Đầu tư chốt số danh sách để tổng hợp số liệu), trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020 của 113/125 cơ quan, đạt 90%, gồm: 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đạt 96,82%); 35/42 cơ quan Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương (đạt 83,33%); 16/19 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 (đạt 84,21%).

Trước đó, năm 2019 có 112/124 cơ quan báo cáo đạt 90%, năm 2018 có 105/123 cơ quan báo cáo, đạt 85,36%, năm 2017 có 109/123 cơ quan báo cáo đạt 88,62%.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12 cơ quan không báo cáo trên Hệ thống thông tin hoặc có bản dự thảo báo cáo trên Hệ thống thông tin, nhưng chưa duyệt chính thức (các số liệu dự thảo không được tổng hợp) gồm: các tỉnh: Quảng Ngãi, Long An; các bộ: Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam.

Điều đáng lưu ý là trong số 12 đơn vị trên, thì Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã có 04 kỳ liên tiếp không thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin (năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020).

Hai cơ quan là: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có 03 kỳ liên tiếp không thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin (năm 2018, năm 2019, năm 2020).

Các cơ quan chỉ gửi các Phụ biểu số liệu, không có thuyết minh báo cáo trên Hệ thống thông tin, gồm: các tỉnh: Quảng Trị (file đính kèm không phải Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020), Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh; các bộ: Ngoại giao, Giao thông vận tải, Y tế, Tư pháp; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tấn xã Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Các cơ quan không báo cáo đầy đủ số liệu hoặc sai đơn vị tính cũng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư điểm tên là: các tỉnh/thành phố: Hà Giang, Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắc Lắk, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau; các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Lao động - Thương Binh và Xã hội; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thông tấn xã Việt Nam, Hội Nông dân; Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc cập nhật số liệu vào Hệ thống thông tin, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giám sát, đánh giá đầu tư, giảm bớt khối lượng báo cáo giấy, hướng đến mục tiêu các thông tin của các chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước sẽ được đăng tải trên mạng internet theo quy định để các tổ chức, cá nhân và xã hội tra cứu và cùng giám sát, đánh giá./.