Top 10 công ty bao bì uy tín năm 2022 được xây dựng, đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 8-9/2022.

Theo khảo sát của Vietnam Report, mặc dù mức chi cho marketing của phần lớn doanh nghiệp bao bì chỉ ở dưới 6% tổng doanh thu, nhưng dự kiến sẽ tăng trong 6 tháng tới đây, tập trung vào các hạng mục marketing kỹ thuật số và xây dựng thương hiệu. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp ngành bao bì đang tích cực làm mới mình bằng việc xây dựng thương hiệu mới với khách hàng. Để xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp cần một quá trình dài xây dựng hình ảnh của mình. Để xây dựng một thương hiệu mạnh, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thông tin, hình ảnh của mình trên truyền thông.

Kết quả phân tích Media Coding của Vietnam Report chỉ ra những chủ đề xuất hiện nhiều nhất trên truyền thông với ngành Bao bì gồm: Hình ảnh/PR/Scandal (22%); Sản phẩm (15,3%); Đầu tư (10,2%); Xã hội/CSR/Tài trợ (10,2%); và Chính sách về môi trường (6,8%).

So với thời gian nghiên cứu của năm trước, hai chủ đề có sự gia tăng mạnh về lượng tin là Xã hội/CSR/Tài trợ và Chính sách về môi trường. Ngoài ra, trong 2 năm qua, dịch bệnh phát triển mạnh, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 cùng nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội đều đáng được ghi nhận.

Công bố Top 10 công ty bao bì uy tín năm 2022

Top 10 công ty bao bì uy tín năm 2022 – Nhóm ngành Giấy. Nguồn: Vietnam Report

Công bố Top 10 công ty bao bì uy tín năm 2022

Top 10 công ty bao bì uy tín năm 2022 – Nhóm ngành Nhựa. Nguồn: Vietnam Report