Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, đối với các trường hợp nợ thuế quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế, mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành, Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ tiến hành công khai nợ thuế khi đảm bảo cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ, doanh nghiệp không có phát sinh vướng mắc hoặc khiếu kiện, khiếu nại.

Theo đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai lần đầu đối với 1.936 tổ chức với số nợ thuế, phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất là hơn 743,9 tỷ đồng. Trong đó, có 991 tổ chức với số thuế nợ có khả năng thu là 641,7 tỷ đồng và 945 đơn vị có số nợ thuế khó thu: 102,2 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp có nợ thuế khó thu hồi như: Công ty cổ phần Nam Vang, Công ty TNHH thương mại Minh Phương, Công ty cổ phần Công nghệ sáng tạo ITC, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư quốc tế Thuận Thiên, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Ngọc Thạnh…

Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội công khai

Cùng với đôn đốc và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế. Bên cạnh tổ chức các buổi làm việc, đối thoại với các đơn vị nợ thuế để đôn đốc thu nợ, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ người nộp thuế, cơ quan thuế đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước bằng các biện pháp gia hạn, nộp dần tiền nợ thuế…

Đối với các khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương, các Sở ban ngành của Thành phố hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Với các doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã triển khai các chính sách giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định đối với người nộp thuế.../.