Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức đã diễn ra sáng nay (11/12/2020), tại Hà Nội.

Đây là Diễn đàn đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng khu vực kinh tế tập thể, HTX được tổ chức với quy mô khoảng 500 đại biểu tham dự là đại diện đến từ các bộ, ngành, hiệp hội trung ương, chính quyền địa phương, các chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp liên kết với HTX, các tổ chức quốc tế và các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác.

Tham dự Diễn đàn có đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các tổ chức chính trị, xã hội, Lãnh đạo UBND, Sở, Liên minh hợp tác xã các địa phương, một số chuyên gia, viện nghiên cứu, các đối tác quốc tế và đại diện một số hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX với tư cách là một thành phần kinh tế, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, xã hội của nước ta.

Thực tiễn đã chứng minh, trong mỗi giai đoạn của cách mạng, nhất là trong những giai đoạn khó khăn của đất nước, khu vực kinh tế tập thể, HTX luôn có những đóng góp quan trọng.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các tổ đổi công, tổ vần công… rồi đến hợp tác xã đã có những đóng góp trong việc hỗ trợ người dân, đặc biệt là nông dân sau khi có ruộng đất biết hỗ trợ nhau sản xuất, vừa phục vụ bản thân vừa tham gia kiến quốc.

Giai đoạn chống Mỹ cứu nước, các hợp tác xã nông nghiệp là hậu phương lớn cho chiến trường miền Nam, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước sang thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi Luật Hợp tác xã 2012 được ban hành, tư duy về mô hình hợp tác xã kiểu mới với hạt nhân là “hợp tác” đã bước đầu thành công, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất, phù hợp với cơ chế thị trường.

“Trong thời gian vừa qua, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, ngân sách hạn hẹp, nhưng khu vực hợp tác xã vẫn hoạt động khá ổn định”, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.

Số lượng hợp tác xã tăng dần theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên.

Ước tính đến 31/12/2020, toàn quốc có 26.112 hợp tác xã (trong đó có 17.462 hợp tác xã nông nghiệp, 8.650 hợp tác xã phi nông nghiệp), thu hút gần 6,1 triệu thành viên tham gia. Số lao động làm việc trong hợp tác xã khoảng 1,133 triệu người.

Đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thể hiện qua hai kênh: Đóng góp trực tiếp của khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác vào tăng trưởng kinh tế và đóng góp gián tiếp thông qua tác động tới kinh tế thành viên, hợp tác xã thành viên, thành viên tổ hợp tác - là xu hướng mới phát triển nổi bật của các hợp tác xã trong thời gian qua.

Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế hộ, cá thể thành viên thông qua các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là thành viên hợp tác xã nông nghiệp như: Giảm chi phí đầu vào, tăng sản lượng đầu ra; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hộ gia đình, thành viên; góp phần cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Trong thời gian qua, đã xuất hiện một số hợp tác xã có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, doanh thu cao hàng trăm tỷ đồng như: Hợp tác xã Evergrowth (Sóc Trăng), Hợp tác xã bò sữa Tân Thông Hội (Tp Hồ Chí Minh), Saigon Coop…, thu hút nhiều lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước không hề kém bất kỳ doanh nghiệp lớn nào.

Khẳng định trong giai đoạn tới, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, khu vực kinh tế kinh tế tập thể, hợp tác xã cùng cần có những chuyển biến quan trọng để thích ứng và phát triển.

Thương mại thế giới có những thay đổi mạnh mẽ, cuộc chiến thương mại giữa các nền kinh tế lớn rất khó đoán định. Xu hướng hội nhập, mở cửa đan xen với bảo hộ mậu dịch, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã, đang và còn tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, trong đó Việt Nam không phải là ngoại lệ.

“Song, hiện chúng ta đang sống trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, nên cơ hội cũng rất nhiều, nhưng cơ hội chỉ đến khi các thành phần kinh tế năng động, biết chớp thời cơ hành động. Để thách thức trở thành cơ hội thì cần phải có sự liên kết, hợp tác, cùng nhau phát triển”, Thứ trưởng nhấn mạnh./.