Sự kiện do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) và Viện Dinh dương Quốc Gia - Bộ Y tế tổ chức.

Đối thoại khu vực ĐBSCL: hướng tới xây dựng hệ thống lương thực phẩm bền vững
Đối thoại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long diễn ra ngày 2/7/2021

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện đối thoại cấp quốc gia và khu vực để Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực thực phẩm của Liên Hợp Quốc diễn ra vào tháng 9 năm 2021.

Mục đích của Đối thoại là tạo điều kiện cho các bên liên quan chia sẻ và đóng góp ý kiến về thực trạng, phương hướng, giải pháp và sáng kiến nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các tác nhân trong hệ thống lương thực thực phẩm, góp phần xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm (LTTP) bền vững và bao trùm của Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Tham dự buổi Đối thoại có các đại biểu đại diện cho các bên liên quan, bao gồm các bộ ngành, 13 tỉnh thành thuộc khu vực ĐBSCL, một số tỉnh thành đại diện cho các vùng miền trên cả nước, Hội Nông Dân, Hiệp Hội Doanh Nghiệp và các Hội Đoàn đại diện cho các tác nhân trong hệ thống lương thực thực phẩm, viện nghiên cứu, trường đại học, khu vực tư nhân, các đối tác phát triển và tổ chức phi chính phủ.

Ông Lê Đức Thịnh – Cục Trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho biết, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là một trong những vùng sản xuất, chế biến và cung ứng lương thực thực phẩm chiến lược của cả nước, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiện hiện nay, ĐBSCL cũng đối mặt với những thách thức nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, thiên tai, khai thác cạn kiệt tài nguyên (đất, nước và hệ sinh vật), thiếu gắn kết trong sản xuất, thương mại, và kể cả quan hệ quốc tế trong quản lý lưu vực. Theo ông Thịnh, quan hệ giữa các tác nhân trong hệ thống lương thực thực phẩm ở ĐBSCL phản ánh toàn diện bức tranh về quan hệ sản xuất, tiêu dùng và thương mại của cả nước. “Do đó, việc củng cố và và xây dựng mối quan hệ liên kết hợp tác minh bạch, hiệu quả giữa các tác nhân vừa là nền móng, vừa là trụ cột để xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm bền vững trên mọi phương diện”, ông Thịnh nêu vấn đề.

Khẳng định tầm quan trọng của hệ thống lương thực thực phẩm là trụ cột của trong chương trình chiến lược của FAO trong giai đoạn 5 năm tới, ông Nguyễn Song Hà, Trợ lý Trưởng Đại Diện tổ chức FAO cho biết, những nỗ lực của FAO sẽ hướng tới hỗ trợ các Quốc gia thành viên đạt được các mục tiêu: sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. “FAO sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong những năm tới thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu xây dựng một hệ thống lương thực thực phẩm bền vững và bao trùm”, ông Nguyễn Song Hà nhấn mạnh tại cuộc đối thoại.

Hội nghị thượng đỉnh năm 2021 của Liên Hợp Quốc nhằm định hướng cho hệ thống lương thực thực phẩm được phát triển bền vững hơn, toàn diện hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn, tạo ra tác động đa chiều để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) vào năm 2030. Hội nghị tập trung vào 5 mục tiêu hành động bao gồm: Đảm bảo quyền tiếp cận lương thực thực phẩm an toàn và cân bằng dinh dưỡng cho mọi người; Chuyển đổi xu thế tiêu dùng theo hướng lành mạnh và bền vững; Thúc đẩy sản xuất thân thiện với môi trường; Tăng cường bình đẳng trong chia sẻ giá trị và sinh kế và xây dựng khả năng chống chịu trước các tổn thương và cú sốc./.