Dự án tái định cư Sân bay Long Thành mới giải ngân được 17,9% kế hoạch năm 2021
Lũy kế vốn đã bố trí cho Dự án từ năm 2018 đến năm 2020 là 22.855,035 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, luỹ kế vốn đã bố trí cho dự án từ năm 2018-2020 là 22.855,035 tỷ đồng.

Cụ thể: năm 2018 là 4.500 tỷ đồng, năm 2019 là 6.990 tỷ đồng, năm 2020 là 6.705,035 tỷ đồng, năm 2021 là 4.600 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến tháng 7/2021, dự án đã giải ngân 10.690 tỷ đồng, đạt 46,77% kế hoạch đã giao. Trong đó, kế hoạch năm 2021 mới giải ngân đạt 835,674 tỷ đồng, đạt 17,93%.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến ngày 31-12-2021 cho dự án thành phần thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Long Thành nguồn vốn hơn 5,3 ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành từ năm 2019 để địa phương thực hiện chi trả phần bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có đất bị thu hồi trong vùng dự án Sân bay Long Thành. UBND tỉnh cũng giao UBND H.Long Thành có nhiệm vụ định kỳ hằng tháng, quý và cả năm phải gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Đến cuối tháng 6, các cơ quan liên quan đã thực hiện giải ngân nguồn vốn hơn 3,3 ngàn tỷ đồng trong tổng vốn hơn 9,1 ngàn tỷ đồng được giao đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành, đạt hơn 28,7% kế hoạch.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để xây dựng Sân bay Long Thành, Nhà nước phải thu hồi 5.000 ha đất, trong đó có gần 2.000 ha đất của các tổ chức, diện tích còn lại do hơn 5.500 gia đình quản lý, sử dụng. Đến nay, phần đất của tổ chức đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đối với đất gia đình, đã phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ cho gần 3.500 hộ với diện tích hơn 1.500 ha.

Về việc xây Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn phục vụ Sân bay Long Thành, đến nay, các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành tất cả các gói thầu trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: đường, vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống thoát nước, cung cấp nước sinh hoạt và hệ thống điện, chiếu sáng, viễn thông. Đang xây dựng 4 công trình xã hội (3 trường học và 1 trụ sở UBND xã), đồng thời đã cấp đất tái định cư cho hàng trăm hộ tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Do hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành, nên từ bây giờ người dân có thể xây dựng nhà ở trong khu tái định cư.

Vướng mắc lớn nhất trong giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành, theo UBND tỉnh Đồng Nai, là việc bồi thường, hỗ trợ đối với khoảng 1.000 trường hợp mua bán, cho tặng đất bằng giấy tay với diện tích khoảng 50 ha; những trường hợp này, pháp luật không quy định cụ thể. Hiện Đồng Nai đã giao huyện Long Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thống kê cụ thể từng trường hợp, nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham mưu tỉnh đề ra phương án xử lý.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và dự án Tái lập hạ tầng ngoài ranh hàng rào sân bay để thực hiện giải ngân nguồn vốn được giao.

Ngày 11/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-TTg phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư khoảng 109.111 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025. Trong đó, Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện) được giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1 được chia làm 4 dự án thành phần. Giai đoạn 1, sân bay Long Thành được đầu tư xây dựng 1 đường băng, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Để đạt mục tiêu trên, trong giai đoạn 1, Sân bay Long Thành được đầu tư đường băng dài 4.000 m, rộng 75 m cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ bảo đảm cho các loại máy bay hoạt động; xây dựng đài kiểm soát không lưu cao khoảng 123 m./.