Trong đó, có 613 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 8,83 tỷ USD, giảm 49,4% về số dự án.

Điều đáng mừng là số vốn đăng ký tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước; có 342 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 3,86 tỷ USD, tăng 11,7%.

Thống kê cho thấy, 5 tháng đầu năm có 1.422 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn 1,31 tỷ USD, giảm 56,3%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 430 lượt góp vốn làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 500,8 triệu USD và 992 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 807,2 triệu USD.

Theo thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 7,15 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5.172,4 triệu USD, chiếm 72,3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 967,2 triệu USD, chiếm 13,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 509,6 triệu USD, chiếm 7,2%.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những con số trên là những điểm sáng đáng mừng.

5 tháng đầu năm 2021, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt gần 5 tỷ USD, chiếm 56,5% tổng số vốn đăng ký cấp mới; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,6 tỷ USD, chiếm 29,1%, các ngành còn lại đạt 1.265,7 triệu USD, chiếm 14,4%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5,68 tỷ USD, chiếm 44,8% tổng số vốn; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 5,33 tỷ USD, chiếm 42%; các ngành còn lại đạt 1,68 tỷ USD, chiếm 13,2%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 461,3 triệu USD, chiếm 35,3% tổng vốn; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 248,4 triệu USD, chiếm 19%; hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 161,7 triệu USD, chiếm 12,3%; các ngành còn lại đạt 436,5 triệu USD, chiếm 33,4%.

5 tháng qua, đã có 70 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, trong đó, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4.443,8 triệu USD, chiếm 50,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; Nhật Bản 1.830 triệu USD, chiếm 20,7%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 798,5 triệu USD, chiếm 9%; Trung Quốc 599,6 triệu USD, chiếm 6,8%; Hàn Quốc 447,9 triệu USD, chiếm 5,1%; Hoa Kỳ 148,8 triệu USD; chiếm 1,7%; Đài Loan 90,4 triệu USD, chiếm 1%./.