Ngày 17/6/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2971/QĐ-BYT phân bổ đợt 5 vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh nhiều nhất với 786.000 liều.

Theo Quyết định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh được phân bổ 786.000 liều. 37 đơn vị khác cũng được phân bổ vắc xin đợt này, gồm: Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) một số tỉnh, thành phố; Phân bổ cho các viện, bệnh viện, trường cao đẳng; Phân bổ cho các tổng công ty; Công ty; Trung tâm pháp y các vùng miền..., cùng lực lượng công an tại TP. Hồ Chí Minh và Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng.

Theo đó, trong số các bệnh viện được phân bổ có Bệnh viện Bạch Mai nhiều nhất với 33.000 liều; Bệnh viện Nhi Trung ương 25.000 liều; Bệnh viện E là 18.000 liều; Bệnh viện Hữu nghị 5.000 liều; Bệnh viện Việt Đức 3.000 liều...

Ở lần phân bổ này, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh được phân bổ 7.000 liều; Dự án tiêm chủng quốc gia là 3.000 liều.

Cục Quân Y Bộ Quốc phòng được phân bổ 35.000 liều; Lực lượng công an tại TP. Hồ Chí Minh (bảo quản tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh) là 20.000 liều...

TP. Hồ Chí Minh được phân bổ nhiều nhất với 786.000 liều.
TP. Hồ Chí Minh được phân bổ nhiều nhất với 786.000 liều.

Bộ Y tế yêu cầu Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện tiếp nhận, bảo quản, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyển ngay vắc xin tới Dự án TCMR khu vực để phân bổ ngay cho các địa phương, đơn vị theo danh sách đã ban hành. Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia cấp phát vắc xin cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật nơi có đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn để tiếp nhận vắc xin.

Các đơn vị được phân bổ tổ chức tiếp nhận số vắc xin được phân bổ từ Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia để tổ chức tiêm cho các đơn vị, cơ quan theo Công văn số 3823/BYT-DP, ngày 07/5/2021 và Công văn số 4260/BYT-DP, ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế (bao gồm cả các đơn vị trong, ngoài ngành y tế, công lập và tư nhân, các đơn vị đã tham gia hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua) và tiêm cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình (đối với các đơn vị không tự tổ chức tiêm được thì chủ động liên hệ với cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm cho cán bộ, nhân viên đơn vị mình).

Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết hoặc cần bổ sung thêm vắc xin, thì phối hợp với Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để chủ động điều phối cùng với số vắc xin được phân bổ cho 02 Viện để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

Bộ Y tế đề nghị, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 của Chính phủ trên địa bàn (bao gồm cả các Cơ quan Trung ương, Bộ ngành, Tập đoàn, Tổng công ty, Tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao...) và triển khai tiêm cho các đối tượng nguy cơ là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 lô vắc xin AstraZeneca về tới Việt Nam với tổng gần 3,9 triệu liều. Trong đó, lô thứ nhất gồm 117.600 liều (về ngày 24/2) của VNVC; lô thứ 2 của Covax (về ngày ¼) với 811.200 liều; lô thứ 3 của Covax (về ngày 16/5) với 1,682 triệu liều; lô thứ 4 gồm 288.000 liều của VNVC (về ngày 25/5; và lô thứ 5 về tối 16/6, Việt Nam đã nhận thêm hơn 966.000 liều vắc xin do Nhật Bản trao tặng./.