Cụ thể, báo cáo ghi nhận doanh thu Gelex quý I đạt 8.682 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 901 tỷ đồng, tăng lần lượt 95 % và gần 170% so với cùng kỳ, đạt 34% kế hoạch cả năm 2022.

Gelex: Doanh thu và lợi nhuận quý I/2022 tăng so với cùng kỳ, đạt 1/3 kế hoạch năm

Việc hợp nhất Tổng Công ty Viglacera giúp Gelex ghi nhận 4 quý liên tiếp tăng trưởng, cho thấy đóng góp tích cực của Viglacera vào tăng trưởng của toàn Tập đoàn. Cụ thể, mảng bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp từ Viglacera đóng góp 1.592 tỷ đồng và mảng vật liệu xây dựng đóng góp 2.193 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lần lượt 18% và 25% tổng doanh thu.

Cùng với đó, kết quả kinh doanh khối thiết bị điện của Gelex đạt doanh thu 4.494 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, chiếm 52% tổng doanh thu. Mảng phát điện và nước sạch ghi nhận doanh thu 324 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ. Gelex lý giải con số này tăng 41% so với cùng kỳ do vận hành và khai thác các cụm dự án điện gió Quảng Trị 1,2,3 và Hướng Phùng 2,3 từ cuối 2021.

Với các mảng đều trở lại quỹ đạo tăng trưởng, quý I ghi nhận lợi nhuận gộp toàn doanh nghiệp đạt 1.830 tỷ đồng, tăng 255% so với quý đầu năm 2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 21,2%, tăng so với mức 11,7% cùng kỳ 2021. Đáng chú ý, việc hợp nhất Viglacera một mặt đóng góp tích cực vào kết quả doanh thu, mặt khác cũng tác động làm tăng mạnh chi phí. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 245%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 229% và chi phí tài chính tăng 67% so với cùng kỳ năm trước, do vậy lợi nhuận trước thuế của Gelex đạt 901 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/03/2022, quy mô tổng tài sản Gelex đạt 61.522 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh 24%, đạt 6.101 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 17% từ 11.533 tỷ đồng về 9.539 tỷ đồng. Nợ phải trả có xu hướng giảm nhẹ so với đầu năm trong khi vốn chủ sở hữu tăng, các chỉ tiêu tài chính tiếp tục có cải thiện.

Chỉ tiêu

31/12/2021

31/03/2022

Hệ số Nợ/Tổng Tài sản

0,67

0,65

Hệ số nợ vay/Tổng tài sản

0,36

0,37

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

1,99

1,83

Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu

1,08

1,05

Gelex dự kiến họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 12/5 tới để thống nhất thống qua các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được công bố, Gelex dự kiến trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu dự kiến 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 2.618 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 27% so với thực hiện năm 2021. Cũng trong năm 2022, Gelex đặt kế hoạch niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phần Gelex Hạ tầng; tăng vốn, đăng ký niêm yết với Gelex Electric trên cơ sở vẫn nắm giữ tỷ lệ sở hữu chi phối tại hai đơn vị này.

Như vậy, với kết quả kinh doanh quý I vừa được công bố, Gelex đã hoàn thành 24% chi tiêu doanh thu và 34% chỉ tiêu lợi nhuận trong quý đầu tiên. Kết quả này góp phần quan trọng tạo cơ sở cho việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 3 quý còn lại, nhằm giúp Gelex hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đầy thách thức trong năm 2022./.