Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 16 (770)

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế làm xuất hiện nhiều mô hình, loại hình kinh doanh mới, trong đó có kinh tế chia sẻ. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, kinh tế chia sẻ nổi lên như một phương thức kinh doanh thích hợp do đáp ứng được yêu cầu về hạn chế tiếp xúc giữa người với người. Ở Việt Nam, mặc dù kinh tế chia sẻ chưa phát triển mạnh, nhưng đang gia tăng nhanh chóng. Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến nhận diện kinh tế chia sẻ, chính sách thuế và quản lý thuế ở Việt Nam đối với loại hình này. Bài viết, “Hoàn thiện pháp luật thuế về kinh tế chia sẻ tại Việt Nam”, tác giả Lê Thị Thúy Nga làm rõ hơn những nội dung về kinh tế chia sẻ, đồng thời đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện pháp luật về loại hình kinh tế này.

Đầu tư tác động là thuật ngữ dùng để chỉ những khoản đầu tư vào những công ty, tổ chức, hay quỹ đầu tư không chỉ nhằm mục đích đạt được lợi nhuận mà còn đạt được những mục đích khác như xã hội hay môi trường. Về cơ bản, khái niệm và các vấn đề xoay quanh đầu tư tác động vẫn còn khá mới và đang dần được hoàn thiện và làm rõ thông qua các nghiên cứu và báo cáo kinh tế. Tuy nhiên, đây là một loại hình đầu tư mà các nền kinh tế - xã hội hiện nay trên thế giới đều nhấn mạnh và hướng tới nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Bài viết “Đầu tư tác động - Đích đến mới cho dòng vốn đầu tư hiện nay”, nhóm tác giả Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thái Hưng, Phạm Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu tổng hợp các khái niệm, đặc điểm, phân loại và khái quát thực trạng của đầu tư tác động trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó, đề xuất các khuyến nghị đối với Chính phủ và các nhà đầu tư nhằm triển khai và thúc đẩy hoạt động đầu tư tác động xã hội trong nền kinh tế.

Trong bối cảnh nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, môi trường suy giảm nghiêm trọng, ngân hàng xanh được coi như một hình mẫu lý tưởng cho ngân hàng trong tương lai, là nền tảng cho việc hướng đến một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững. Bài viết “Phát triển ngân hàng xanh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, tác giả Nguyễn Văn Điền đánh giá thực trạng cũng như một số hạn chế, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam thời gian tới.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế số, thời gian gần đây, các ngân hàng thương mại đã đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao với nhiều tiện ích vượt trội giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, nhiều tiện ích đảm bảo an toàn, bảo mật. Ngân hàng điện tử chính là giải pháp cho thanh toán hiện đại, cạnh tranh về chi phí và chất lượng dịch vụ. Bài viết “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử - xu hướng tất yếu trong nền kinh tế số”, tác giả Tăng Thị Phúc, Lê Thị Thanh nghiên cứu về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử hiện nay, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trong thời gian tới.

Đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ là cơ sở giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có quy mô vừa và nhỏ, do nguồn lực còn hạn chế, nên hoạt động đổi mới và ứng dụng công nghệ vẫn chưa thực sự được đầu tư xứng đáng. Bài viết “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, tác giả Đặng Thành Lê đánh giá thực trạng sử dụng công nghệ tại các doanh nghiệp của Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp để giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ nhằm năng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ở thời đại số, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), thuật toán, kỹ thuật khai thác dữ liệu và xử lý hình ảnh đã giúp dữ liệu lớn (Big data) trở nên vô cùng hữu ích trong đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, việc nhận diện, phân tích, tìm hiểu bản chất, xu hướng của Big data là điều rất cần thiết, quan trọng. Bài viết “Big data và xu hướng trong tương lai”, nhóm tác giả Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Lâm sẽ làm rõ hơn những nội dung này. Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Lê Thị Thúy Nga: Hoàn thiện pháp luật thuế về kinh tế chia sẻ tại Việt Nam

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thái Hưng, Phạm Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu: Đầu tư tác động - Đích đến mới cho dòng vốn đầu tư hiện nay

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Văn Điền: Phát triển ngân hàng xanh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tăng Thị Phúc, Lê Thị Thanh: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử - xu hướng tất yếu trong nền kinh tế số

Đặng Thành Lê: Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Thị Kiều Thu: Tác động của khoa học, công nghệ tới công tác kế toán ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Lâm: Big data và xu hướng trong tương lai

Trần Thị Thanh Huyền: Bàn về vấn đề việc làm và người lao động trong nền kinh tế GIG

Nguyễn Thị Huế: Thực trạng phát triển thị trường logistics tại Việt Nam

Phí Thị Nguyệt, Vũ Thị Ánh Nguyệt: Giải pháp phát triển hệ thống logistics nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

Vũ Thị Lệ, Nguyễn Thị Lệ Ninh: Công tác quản lý nhà nước về thu bảo hiểm y tế: Thực trạng và giải pháp

Trịnh Thu Thủy: Rác thải nhựa túi nylon: Thực trạng và ô nhiễm tại Hà Nội

Trần Thị Liên Trang: Phục hồi hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh Covid-19

NHÌN RA THẾ GIỚI

Hà Đức Minh: Kinh nghiệm phát triển nhân lực ở một số nước phát triển và gợi ý cho Việt Nam....48

Weo Phouangsavath, Odaly Senchanthixay: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Lào

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Lê Bách Giang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay

Chẩu Thị Lợi: Giải pháp huy động nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng đô thị bền vững ở tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Xuân Viễn: Ứng dụng marketing trực tuyến tại hệ thống khách sạn nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận

Lưu Thế Vinh, Nhâm Quang Ngọc: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

Bùi Thị Ninh: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa

Nguyễn Thị Quỳnh Hương: Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nguyễn Thị Bích Liên: Phát triển du lịch làng nghề nước mắm Nam Ô trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Hoàng Thị Hảo: Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Trần Thu Hương, Dương Thị Xuân Diệu: Phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Tiến Dũng: Phát triển văn hóa tỉnh Trà Vinh: Thực trạng và giải pháp

Đỗ Thị Kim Hảo, Nguyễn Vân Hà, Nguyễn Thị Việt Hà: Ứng dụng công cụ Marketing Online phát triển du lịch tỉnh Gia Lai

Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Hồng Tươi: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong thanh toán điện tử tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Le Thi Thuy Nga: Complete regulations on taxation of the sharing economy in Vietnam

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Hoang Thi Thu Hien, Nguyen Thi Thai Hung, Pham Thu Hang, Nguyen Thi Thu: Impact investing - A new destination for current investment flows

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Van Dien: Development of green banks in Vietnam: Reality and solutions

Tang Thi Phuc, Le Thi Thanh: Development of e-banking services - An inevitable trend in the digital economy

Dang Thanh Le: Improve technology application of Vietnamese enterprises in the context of the Fourth industrial revolution

Nguyen Thi Kieu Thu: Impact of science and technology on accounting in Vietnam today

Nguyen Minh Ngoc, Nguyen Thi Hong Lam: Big data and future trends

Tran Thi Thanh Huyen: Discussion on the issue of employment and workers in the GIG economy

Nguyen Thi Hue: The current situation of logistics development in Vietnam

Phi Thi Nguyet, Vu Thi Anh Nguyet: Solutions for boosting logistics systems to promote economic growth in the Central Key Economic Region towards a rapid and sustainable way

Vu Thi Le, Nguyen Thi Le Ninh: State management of health insurance collection: Current situation and solutions

Trinh Thu Thuy: Waste plastic bags: Situation and pollution in Hanoi

Tran Thi Lien Trang: Recover the service of sending workers abroad under contracts in the context of Covid-19

WORLD OUTLOOK

Ha Duc Minh: Human resource development experience in some developed countries and suggestions for Vietnam

Weo Phouangsavath, Odaly Senchanthixay: Solutions for expanding card services of Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Le Bach Giang: Improve the quality of Da Nang’s human resources in the current context

Chau Thi Loi: To mobilize financial resources for sustainable urban infrastructure development in Tuyen Quang province

Nguyen Xuan Vien: Application of online marketing at the hotel system to attract international tourists to Binh Thuan

Luu The Vinh, Nham Quang Ngoc: Strengthen the quality of civil servants of Phu Tho Statistics Office

Bui Thi Ninh: Solutions for motivating employees of Thanh Hoa Management board of investment projects on agricultural works and rural development

Nguyen Thi Quynh Huong: Some solutions to tourism development in Quang Tri province in the context of international integration

Nguyen Thi Bich Lien: To boost tourism in Nam O fish sauce craft village in Lien Chieu district, Da Nang city

Hoang Thi Hao: To promote community-based tourism in Sop Cop district, Son La province

Tran Thu Huong, Duong Thi Xuan Dieu: Boosting tourism in the Southeast region in the context of the Fourth Industrial Revolution

Nguyen Tien Dung: Cultural development in Tra Vinh province: Current situation and solutions

Do Thi Kim Hao, Nguyen Van Ha, Nguyen Thi Viet Ha: Apply Online Marketing to develop tourism in Gia Lai province

Nguyen Thi Mai Anh, Nguyen Thi Hong Tuoi: Perfecting the internal control system in electronic payments at the State Treasury of Binh Duong province