Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 17 (771)

Cùng với sự phát triển của hệ sinh thái truyền thông số, báo chí ngày nay đối diện với những thuận lợi và thách thức trong việc đi tìm mô hình phát triển kinh tế mới. Quan trọng hơn, xã hội số đang hình thành với những công dân thế hệ số, những người không đơn giản chỉ tiếp nhận thông tin và tương tác đa chiều, mà còn tự tạo nội dung trên nền tảng kỹ thuật số, để thực hiện chức năng quan trọng hơn: tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội. “Công chúng số” đang đặt ra cho báo chí và hoạt động quản lý báo chí những vấn đề phải định vị lại chiến lược phát triển trong tương lai… Thông qua bài viết “Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và những vấn đề đặt ra cho báo chí Việt Nam”, tác giả Đặng Thị Thu Hương đánh giá một số thách thức của báo chí Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời đưa ra một số định hướng trong vấn đề quản lý nhằm định hướng trong bối cảnh này.

Truyền thông (cùng với công nghệ thông tin) là công cụ quan trọng hàng đầu để hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, phải nhìn nhận truyền thông là một ngành kinh tế. Để quản lý tốt “ngành kinh tế” này, cần làm rõ các vấn đề đặt ra trong quản lý kinh tế truyền thông hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh mới của đất nước. Bài viết, “Quản lý kinh tế truyền thông trong bối cảnh hiện nay ở nước ta”, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ làm rõ hơn những nội dung này.

Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng/miền/địa bàn và giữa các dân tộc/nhóm dân cư. Thành tựu xóa đói giảm nghèo trong những năm qua đã góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững và thực hiện công bằng xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bài viết “Chuẩn nghèo đa chiều: Vấn đề đặt ra cho công tác xóa đói giảm nghèo bền vững ở nước ta hiện nay”, tác giả Tạ Thị Đoàn đánh giá thực trạng giảm nghèo theo hướng tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp cơ bản để làm tốt công tác giảm nghèo bền vững những năm tiếp theo.

Chịu tác động của đại dịch Covid-19 từ tháng 3/2020, Chính phủ Việt Nam kiên định thực hiện đồng thời mục tiêu “kép”, đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế. Kích cầu kinh tế là chủ đề thường được nhắc đến, nhưng nhiều ý kiến còn bối rối về khái niệm các chỉ số kinh tế lớn. Bài viết “Lựa chọn chính sách trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam”, nhóm tác giả Ngyễn Quang Thái, Bùi Trinh phân tích và đưa ra nhận định về một số chính sách phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Khởi phát từ đầu năm 2020, đến nay, đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, nhất là từ cuối tháng 4/2021 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với số lượng ca mắc mới khá cao, nhất là tại các khu công nghiệp lớn đã ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế địa phương nói riêng và kinh tế cả nước nói chung. Thông qua bài viết, “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đại dịch Covid-19”, tác giả Nguyễn Huy Oanh đưa ra một số giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đại dịch Covid-19 nhằm thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ.

Trong dòng chảy của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang trở thành vấn đề tất yếu, sống còn của các quốc gia nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Bởi, chuyển đổi số giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, đem lại hiệu quả tối đa cho doanh nghiệp và nếu đứng ngoài, doanh nghiệp sớm muộn sẽ thất bại. Bài viết, “Chuyển đổi số - Hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”, tác giả Đỗ Văn Viện đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong doanh nghiệp hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động này.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Đặng Thị Thu Hương: Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và những vấn đề đặt ra cho báo chí Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Quản lý kinh tế truyền thông trong bối cảnh hiện nay ở nước ta

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Tạ Thị Đoàn: Chuẩn nghèo đa chiều: Vấn đề đặt ra cho công tác xóa đói giảm nghèo bền vững ở nước ta hiện nay

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Nguyễn Quang Thái, Bùi Trinh: Lựa chọn chính sách trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam

Nguyễn Huy Oanh: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đại dịch Covid-19

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đỗ Văn Viện: Chuyển đổi số - Hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Huỳnh Thị Thanh Trúc: Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến nhân lực ngành ngân hàng

Nguyễn Lê Nguyên Dung, Huỳnh Thu Hiền: Tác động của dịch Covid-19 đến kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Văn Nhật: Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nguyễn Duy Đồng: Khủng hoảng của ngành hàng không trong đại dịch Covid-19 và cách ứng phó

Đinh Thị Thanh Long: Tận dụng cơ hội từ CPTPP trong điều kiện bình thường mới

Mai Thị Diệu Hằng: Để các doanh nghiệp thủy sản niêm yết tận dụng tốt các cơ hội sau khi EVFTA có hiệu lực

Tô Hiến Thà: Cơ hội và thách thức với Việt Nam trong thực hiện các quy định về lao động ở một số FTA thế hệ mới

Vũ Trường Sơn, Trần Minh Hoàng: Phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tường Mạnh Dũng, Lê Thị Thơm: Giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ lợi ích nhằm tạo động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp

Nguyễn Thị Thủy: Giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam

Nguyễn Vân Hà, Nguyễn Thảo Duyên, Nguyễn Ngọc Diệp: Mô hình tổ chức học tập, sáng tạo cho doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế hiện đại

NHÌN RA THẾ GIỚI

Tạ Đức Thanh: Nợ công thế giới sau đại dịch Covid-19: Nguy cơ và cách thích ứng

Đào Thị Hồ Hương: Mô hình và vị trí của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong mạng an toàn tài chính quốc gia: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Thạc Hoát, Nguyễn Thị Đông: Hoàn thiện chính sách, giải pháp thu hút FDI thế hệ mới trên địa bàn thủ đô Hà Nội

Phạm Thiên Vũ: Phát triển nguồn nhân lực nhằm phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn Cách mạng công nghiệp 4.0

Dìu Đức Hà: Phát triển hạ tầng đô thị bền vững ở tỉnh Tuyên Quang

Lê Vũ Sao Mai: Nghệ An cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư hiệu quả

Nguyễn Lệ Hương: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Đức Hoàng Thọ: Hoạt động thu hút FDI trên địa bàn TP. Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Phạm Minh Thắng: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Vũ Thị Hường: Áp dụng chiến lược marketing địa phương nhằm phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại tỉnh Hải Dương

 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Nguyễn Hằng: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực

CHUYÊN ĐỀ: CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 NIC là nơi các doanh nghiệp được hỗ trợ toàn diện về đổi mới sáng tạo

 Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy toàn ngành đổi mới sáng tạo, đạt mục tiêu chuyển đổi số

 “Đánh thức” giá trị ngân hàng số Việt Nam

Chử Đức Hoàng: Đổi mới sáng tạo: Nhận diện khó khăn của doanh nghiệp và một số giải pháp từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Minh Hoàng: Phát triển khoa học và công nghệ: Đâu là con đường cho Việt Nam?

IN THIS ISSUE

96TH ANNIVERSARY OF THE VIETNAM REVOLUTIONARY PRESS DAY

Dang Thi Thu Huong: Digital transformation, digital economy, digital society and problems for the Vietnam press

Nguyen Thi Ngoc Hoa: Management of media industry in our country in the current context

FROM POLICY TO PRACTICE

Ta Thi Doan: Multidimensional poverty standards: The current problem for sustainable poverty reduction in our country

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Nguyen Quang Thai, Bui Trinh: Policy choices in the current context of Vietnam

Nguyen Huy Oanh: Promoting economic growth during the Covid-19 pandemic

RESEARCH - DISCUSSION

Do Van Vien: Digital transformation - A sustainable direction for businesses in the Fourth industrial revolution

Huynh Thi Thanh Truc: Impact of the Fourth industrial revolution on human resources in banking industry

Nguyen Le Nguyen Dung, Huynh Thu Hien: Influence of the Covid-19 pandemic on the performance of Vietnamese commercial banks

Nguyen Van Nhat: Vietnam’s supporting industry in the context of the Covid-19 pandemic

Nguyen Duy Dong: Crisis of the aviation industry during the Covid-19 pandemic and how to respond

Dinh Thi Thanh Long: Taking advantage of opportunities from CPTPP in the new normal conditions

Mai Thi Dieu Hang: Solutions for listed seafood enterprises to take advantage of opportunities after EVFTA coming into effect

To Hien Tha: Opportunities and challenges for Vietnam in implementing labor standards in some new generation FTAs

Vu Truong Son, Tran Minh Hoang: Sustainable development of corporate bond market.... 53

Tuong Manh Dung, Le Thi Thom: Resolving conflicts of interest to create motivation for agricultural production

Nguyen Thi Thuy: Solutions for boosting ecotourism in Vietnam

Nguyen Van Ha, Nguyen Thao Duyen, Nguyen Ngoc Diep: Model of innovative learning organization for Vietnamese businesses in the modern economy

WORLD OUTLOOK

Ta Duc Thanh: Global public debt after the Covid-19 pandemic: Risks and adaptation

Dao Thi Ho Huong: Model and position of deposit insurance in the national financial safety net: International experience and suggestions for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Thac Hoat, Nguyen Thi Dong: Perfect policies and solutions to attract new-generation FDI in Hanoi capital

Pham Thien Vu: Strengthen human resources to boost Ho Chi Minh City’s economy in the Fourth Industrial Revolution

Diu Duc Ha: Sustainable development of urban infrastructure in Tuyen Quang province

Le Vu Sao Mai: Nghe An improves business environment to attract investment effectively

Nguyen Le Huong: Solutions to improve human resources in industrial parks in Hung Yen province

Nguyen Duc Hoang Tho: Activities to attract FDI in Hanoi city: Situation and solutions

Pham Minh Thang: Solutions to promote community-based tourism in Binh Lieu district, Quang Ninh

Vu Thi Huong: Apply local marketing to develop traditional craft village tourism in Hai Duong province

 Nam Dinh’s Management board of industrial parks effectively implements state management

Nguyen Hang: Hoa Binh’s Management board of industrial parks recorded many positive growth indicators

POLICY FOR BOOSTING INNOVATION AND CREATIVITY

 NIC is where businesses are fully supported in innovation and creativity

 The State Bank promotes its innovation to achieve the goal of digital transformation

 “Awaken” the value of Vietnam’s digital bank

Chu Duc Hoang: Innovation and creativity: Identify difficulties of enterprises and several solutions from National Technology Innovation Foundation

Nguyen Quang Trung, Nguyen Minh Hoang: Science and technology development: Where is the path for Vietnam?