Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 23 (777)

Giá đất là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Việc định giá đất không đúng là một nguyên nhân chủ yếu dẫn tới nhiều vụ kiện đất đai phức tạp, kéo dài. Do đó, việc hoàn thiện quy định về giá đất theo Luật Đất đai năm 2013 là rất cần thiết, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và đối tượng sử dụng đất; giữa Nhà nước, người có đất bị thu hồi và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai được dự án; bảo đảm sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản và thực hiện an sinh xã hội. Thông qua bài viết, “Hoàn thiện quy định về giá đất theo Luật Đất đai năm 2013”, tác giả Tô Quỳnh Thảo sẽ đi sâu phân ích những nội dung này.

Sau khi thực hiện chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành vào năm 1987, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thu hút FDI. Có thể thấy, nguồn vốn FDI trong những năm gần đây đã trở thành một trong những nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết “Một số thành công và hạn chế của chính sách thu hút vốn FDI vào Việt Nam”, tác giả Vũ Tam Hòa phân tích những thành công và hạn chế của chính sách thu hút vốn FDI vào Việt Nam, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thu hút vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian tới.

Đểthích ứng với xu hướng chuyển đổi sang kinh tế số trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Nhà nước trong việc đổi mới mô hình quản lý là xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) mang tính chất nền tảng, trong đó có CSDLQG về doanh nghiệp. Nhà nước đóng vai trò trung tâm trong việc triển khai nhiệm vụ này, bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, cập nhật và hoàn thiện của thông tin doanh nghiệp trong CSDLQG. Bài viết “Nâng ca nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp”, tác giả Đỗ Thu Hà xem xét một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) và đề xuất giải pháp để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vấn đề này.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra yêu cầu chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, trong đó, có quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất (LLSX) và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất (QHSX) xã hội chủ nghĩa, kế thừa và phát triển những thành tựu của quá trình Đổi mới, thực hiện thành công mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chính vì vậy, xây dựng QHSX, tiến bộ phù hợp có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Thông qua bài viết, “Xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, nhóm tác giả Phạm Quốc Quân, Vũ Đức Vĩnh, Nguyễn Đức Thành sẽ đi sâu phân tích và làm rõ hơn những nội dung này.

Thời gian qua, cơ chế chính sách về tín dụng và hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngày càng được quan tâm hoàn thiện, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi tiếp cận vốn tín dụng. Tuy nhiên, thực tế, các DNNVV hiện nay vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn, điều này đòi hỏi phải tiếp tục có các giải pháp để tháo gỡ. Bài viết, “Giải pháp cải thiện tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, tác giả Nguyễn Thị Thùy Hương đánh giá thực trạng vấn đề tiếp cận vốn của các doanh nghiệp này, từ đó đưa ra một số giải pháp.

Khu vực kinh tế tư nhân nắm giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế. Tuy nhiên, năng suất lao động trong khu vực này hiện đang ở mức thấp nhất so với các khu vực còn lại. Bài viết “Nâng cao năng suất trong khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam”, nhóm tác giả Đoàn Hương Quỳnh, Đặng Phương Mai phân tích thực trạng năng suất lao động của khu vực kinh tế tư nhân, qua đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao năng suất lao động của khu vực này, góp phần nâng cao năng suất toàn nền kinh tế.

Việt Nam là một trong những điểm đến đáng tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, những chính sách thu hút đầu tư trong thời gian qua đã góp phần giúp Việt Nam nâng cao hình ảnh trên bản đồ đầu tư thế giới. Bài viết “Thực trạng hoạt động của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam”, nhóm tác giả Hoàng Xuân Trường, Trần Thị Phương Thảo, Đặng Thị Mai Chang nghiên cứu những đóng góp của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng như thực trạng hoạt động của khu vực này tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2020, từ đó chỉ ra một số hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm thu hút FDI vào Việt Nam.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Tô Quỳnh Thảo: Hoàn thiện quy định về giá đất theo Luật Đất đai năm 2013

Vũ Tam Hòa: Một số thành công và hạn chế của chính sách thu hút vốn FDI vào Việt Nam

Đỗ Thu Hà: Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Phạm Quốc Quân, Vũ Đức Vĩnh, Nguyễn Đức Thành: Xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Thị Thùy Hương: Giải pháp cải thiện tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đoàn Hương Quỳnh, Đặng Phương Mai: Nâng cao năng suất trong khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam

Hoàng Xuân Trường, Trần Thị Phương Thảo, Đặng Thị Mai Chang: Thực trạng hoạt động của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Phan Thị Linh, Hồ Thị Ngọc Tuyền: Nâng cao chất lượng hoạt động điều hòa vốn đối với quỹ tín dụng nhân dân của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Nguyễn Thị Hằng: Nâng cao khả năng cạnh tranh nghiệp vụ môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán SSI trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Đặng Thị Bích Liên: Giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chuyển đổi lên sàn chứng khoán Việt Nam

Trần Ngọc Minh: Giải pháp nào cho các doanh nghiệp viễn thông khi dịch vụ viễn thông truyền thống đã bão hòa

Vũ Thị Phương Thụy: Phát triển hình thức hóa đơn điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam

Trần Thu Hạnh, Phạm Thị Huyền: Hệ thống phân phối của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trong thị trường bán lẻ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Trần Thái Dương, Nguyễn Thị Thảo: Kinh tế xanh - Xu hướng tất yếu của phát triển bền vững và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Đinh Thị Thanh Long: Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của trường đại học Việt Nam

Lê Thị Lan, Cao Tuấn Minh Hùng: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguyễn Văn Hà, Phạm Thị Oanh: Phát triển du lịch theo mô hình kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam

Huỳnh Văn Khải, Vũ Thị Minh Hiền: Ứng dụng digital marketing cho doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch Covid-19: Kinh nghiệm của Mỹ và bài học cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Ngô Phúc Hạnh, Nguyễn Thạc Hoát: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án FDI trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025

Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Mạnh Đức: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Bùi Ngọc Hiền: Đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của TP. Hồ Chí Minh

Vũ Trung Kiên, Hoàng Đình Phi, Mai Việt Dũng: Một số vấn đề về quy hoạch đô thị để phát triển bền vững thủ đô Hà Nội hiện nay

Đinh Thị Nga: Cải cách hành chính cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Như Quỳnh: Lào Cai: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Võ Hữu Phước: Đẩy mạnh liên kết và tiêu thụ trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Thị Lan Anh: Tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại Điện Biên

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

To Quynh Thao: Completing regulations on land price under the 2013 Land Law

Vu Tam Hoa: Some successes and limitations of the policies on FDI attraction into Vietnam

Do Thu Ha: Raising awareness of enterprises about the responsibility for updating business registration information

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Pham Quoc Quan, Vu Duc Vinh, Nguyen Duc Thanh: Develop progressive and appropriate production relations in the transition to socialism in Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Thi Thuy Huong: Solutions for improving SMEs’ access to credit

Doan Huong Quynh, Dang Phuong Mai: To improve the productivity of private sector in Vietnam

Hoang Xuan Truong, Tran Thi Phuong Thao, Dang Thi Mai Chang: Operational status of FDI sector in Vietnam

Phan Thi Linh, Ho Thi Ngoc Tuyen: Strengthen the quality of regulating capital for people’s credit funds of the Cooperative Bank of Vietnam

Nguyen Thi Hang: Enhance brokerage competitiveness of SSI Securities Corporation in the context of the Covid-19 outbreak

Dang Thi Bich Lien: Solutions for promoting FDI enterprises’ transformation to join Vietnam stock exchange

Tran Ngoc Minh: What are the solutions for telecommunications businesses when traditional telecommunications services are saturated

Vu Thi Phuong Thuy: To boost the use of e-invoice in Vietnamese businesses in the context of digital transformation

Tran Thu Hanh, Pham Thi Huyen: Distribution system of foreign service providers in the Vietnamese retail market: Current situation and solutions

Nguyen Tran Thai Duong, Nguyen Thi Thao: Green economy - The inevitable trend of sustainable development and some issuses in Vietnam

Dinh Thi Thanh Long: International cooperation in science and technology of Vietnamese universities

Le Thi Lan, Cao Tuan Minh Hung: Solutions to the improvement of human resources quality at Thanh Hoa Urban Construction and Environment Joint Stock Company

WORLD OUTLOOK

Nguyen Van Ha, Pham Thi Oanh: Tourism development under the circular economy model: Global experience and suggestions for Vietnam

Huynh Van Khai, Vu Thi Minh Hien: Application of digital marketing in businesses during the Covid-19 pandemic: Experience of the U.S. and lessons for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Ngo Phuc Hanh, Nguyen Thac Hoat: Enhancing the efficiency of state management of FDI projects in Hanoi until 2025

Nguyen Thi Hanh, Nguyen Manh Duc: Solutions for improving the control of recurrent expenditures from the state budget through the Hanoi State Treasury

Bui Ngoc Hien: Accelerating digital transformation to raise competitiveness of Ho Chi Minh City

Vu Trung Kien, Hoang Dinh Phi, Mai Viet Dung: Some current issues about urban planning for sustainable development of Hanoi capital

Dinh Thi Nga: Administrative reform for socio-economic development in Hung Yen province: Current situation and solutions

Nguyen Thi Nhu Quynh: Lao Cai: Turning tourism into a spearhead economic sector

Vo Huu Phuoc: Promoting linkage and consumption in agricultural production in Tra Vinh province

Nguyen Thi Lan Anh: Strengthening production linkage and consumption of agricultural products in Dien Bien