Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 26 (780)

Những năm qua, đô thị hóa có xu hướng tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn, lan tỏa và phân bố đồng đều hơn trên phạm vi cả nước, từng bước gắn kết với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự phát triển đô thị là một trong những nhân tố then chốt quyết định thành công của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất và phát triển kinh tế - xã hội của các vùng và trên cả nước. Bài viết “Hoàn thiện chính sách phát triển đô thị ở Việt Nam”, tác giả Bùi Thị Hoàng Lan phân tích thực trạng phát triển đô thị ở Việt Nam, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển đô thị trong giai đoạn tới.

Sau hơn ba thập niên mở cửa, Việt Nam đã đạt được không ít thành tựu trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nguồn vốn FDI đóng góp lớn trong tăng trưởng kinh tế (GDP), vốn đầu tư, xuất - nhập khẩu, thu ngân sách địa phương và tạo việc làm. Thu hút vốn FDI là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, so với những chính sách ưu đãi được hưởng, đóng góp của khu vực FDI đối với nền kinh tế vẫn chưa tương xứng. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, thu hút FDI vào Việt Nam đang đặt ra nhiều vấn đề cần được giải quyết. Thông qua bài viết, “Những vấn đề đặt ra hiện nay đối với thu hút FDI vào Việt Nam”, tác giả Nguyễn Thị Hương Giang đánh giá thực trạng vấn đề thu hút FDI hiện nay, từ đó đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới.

Làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 diễn biến hết sức phức tạp với quy mô lây lan rộng tại nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy các doanh nghiệp vào tình thế hết sức khó khăn. Số doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ tạm ngừng hoạt động, thậm chí là đóng cửa, phá sản đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Bài viết “Thực trạng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường qua số liệu doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2021”, tác giả Võ Huy Hùng đề cập thực trạng rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2021, đồng thời khuyến nghị một số giải pháp để doanh nghiệp tái cơ cấu lại hoạt động, tăng khả năng thích nghi và sớm phục hồi trong bối cảnh đại dịch kéo dài.

Trong 10 năm qua (2010-2020), Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo nên bước ngoặt lớn trong phát triển nông thôn nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh các thành quả đạt được, quá trình xây dựng NTM còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Vì vậy, cần có nhiều giải pháp đồng bộ trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng xây dựng NTM ở nước ta. Thông qua bài viết, “Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới ở nước ta giai đoạn 2021-2025”, tác giả Võ Hữu Phước sẽ làm rõ hơn những nội dung này.

Nhiều chuyên gia đã nhận định rằng, tham gia chuyển đổi số chính là nhu cầu cấp thiết của ngành nông nghiệp để có được sự phát triển nhanh hơn trong bối cảnh mới. Việc bỏ lỡ cơ hội chuyển đổi số ngành nông nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chung của đất nước, bởi đến nay, dù tỷ trọng GDP nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế quốc gia có giảm đi, nhưng ngành nông nghiệp vẫn luôn là trụ đỡ quan trọng cho an ninh, an sinh, an dân của đất nước. Với vai trò quan trọng như vậy, ngành nông nghiệp cần phải có chiến lược riêng, phát triển bứt phá theo cách tiếp cận mới của chuyển đổi số. Bài viết, “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp”, Trần Văn Thành đánh giá một số mặt được và chưa được của công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời đưa ra một số kiến nghị trong thời gian tới.

Trong những năm gần đây, thuật ngữ “chuyển đổi số” (Digital transformation) được nhắc đến ngày càng nhiều, các quốc gia trên thế giới đã và đang triển khai các chiến lược quốc gia về chuyển đổi số. Đặc biệt, trong giáo dục - đào tạo, với sự bùng nổ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đưa đến những thay đổi lớn góp phần tăng hiệu quả đào tạo và đảm bảo sự bình đẳng trong giáo dục. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo ở Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung của thế giới. Bài viết “Chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo ở Việt Nam hiện nay”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Tâm, Trần Ngọc Trang phân tích thực trạng chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo ở Việt Nam, từ đó, đưa ra một số khuyến nghị hướng tới thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Bùi Thị Hoàng Lan: Hoàn thiện chính sách phát triển đô thị ở Việt Nam

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Nguyễn Thị Hương Giang: Những vấn đề đặt ra hiện nay đối với thu hút FDI vào Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Võ Huy Hùng: Thực trạng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường qua số liệu doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2021

Võ Hữu Phước: Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới ở nước ta giai đoạn 2021-2025

Trần Văn Thành: Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Tâm, Trần Ngọc Trang: Chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo ở Việt Nam hiện nay

Phạm Ngọc Phong, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Diễm: Để du lịch Việt Nam vượt qua thách thức mang tên “đại dịch Covid-19

Nguyễn Thị Thanh Hoa: Một số giải pháp về truyền thông của doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19

Phạm Thị Kim Thanh, Phạm Hồng Hoa, Nguyễn Hoài Long, Đinh Vân Oanh: Marketing tương tác trong bối cảnh công nghệ số

Lê Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thành Minh Chánh: Xu hướng Shoppertainment và cơ hội cho các nhà bán lẻ kết nối người tiêu dùng tại Việt Nam

Nhữ Thị Hồng: Đôi điều cần bàn về Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 06 - Thuê tài sản

Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác kế toán hiện nay

Lã Thị Thu, Lê Thị Loan: Định hướng thiết kế tiêu chuẩn trong kiểm toán hoạt động

Ngô Đức Phước: Các giải pháp đối với hệ thống cảng hàng không nhằm phát triển chuỗi dịch vụ logistics cho vận tải hàng hóa hàng không

Tạ Việt Anh: Phát triển doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thu Hiền: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguyễn Thị Thanh An: Tăng cường hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm một số nước và gợi ý cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Hữu Uyển: Giải pháp nâng cao hiệu quả thoát nước, giảm tình trạng úng ngập tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Lan Hương: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Hạnh Vân: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vốn ngân sách nhà nước ở tỉnh Bắc Giang

Trần Thanh Tùng, Tạ Thị Đoàn: Phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo sinh kế bền vững ở tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Hữu Lợi, Nguyễn Thị Hoài Phương: Phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lê Thị Thanh Huyền, Đỗ Văn Nhân: Một số giải pháp nâng cao giá trị hàng nông sản xuất khẩu chủ lực ở tỉnh Đắk Nông hiện nay

Đỗ Văn Nhân: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến của tỉnh Kon Tum: Thực trạng và định hướng phát triển đến năm 2030

Bùi Ngọc Hiền, Đỗ Minh Quân: Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Hằng: Đắk Lắk đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

CHUYÊN ĐỀ: THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

 12 năm thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt: Khẳng định 3 vai trò trụ cột tại Việt Nam

Tường Vi: Lộ trình xây thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Bui Thi Hoang Lan: Finalization of policy on urban development in Vietnam

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Nguyen Thi Huong Giang: Current issuses in attracting FDI into Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Vo Huy Hung: Situation of enterprises withdrawing from the market through business data in the first 8 months of 2021

Vo Huu Phuoc: Improving the quality of new rural construction in our country for the period of 2021-2025

Tran Van Thanh: Digital transformation of agriculture: Current situation and solutions

Nguyen Thi Mai, Hoang Thi Tam, Tran Ngoc Trang: Digital transformation of education - training in Vietnam today

Pham Ngoc Phong, Nguyen Thi Anh Ngoc, Nguyen Thi Diem: To overcome the challenge of Covid-19 pandemic in Vietnam’s tourism

Nguyen Thi Thanh Hoa: Some solutions to the communication in enterprises during the Covid-19 pandemic

Pham Thi Kim Thanh, Pham Hong Hoa, Nguyen Hoai Long, Dinh Van Oanh: Interactive marketing in the context of digital technology

Le Thi Thuy Linh, Nguyen Thanh Minh Chanh: The trend of Shoppertainment and opportunities for retailers to connect consumers in Vietnam

Nhu Thi Hong: Some discussion about VAS 06 - Leases

Nguyen Thi Thanh Nhan: Opportunities and challenges of the Fourth industrial revolution to accounting

La Thi Thu, Le Thi Loan: Orientation to design standards in operational audit

Ngo Duc Phuoc: Solutions for the airport system to develop logistics service chains in air cargo transport

Ta Viet Anh: To boost businesses in the Mekong Delta: Situation and solutions

Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Thu Hien: Improving business efficiency of Hai Duong Pump Manufacturing Joint Stock Company

WORLD OUTLOOK

Nguyen Thi Thanh An: Strengthening cooperation between universities and enterprises in technology transfer: Experiences of some countries and suggestions for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Thanh Tuan, Tran Huu Uyen: Solutions to improve drainage efficiency and reduce flooding in Ho Chi Minh City

Nguyen Lan Huong: Developing transport infrastructure in Ho Chi Minh City: Situation and solutions

Nguyen Thi Hanh Van: Some solutions for improving the efficiency of investment from state budget in Bac Giang province

Tran Thanh Tung, Ta Thi Doan: Expand community-based tourism to create sustainable livelihoods in Hoa Binh province

Nguyen Huu Loi, Nguyen Thi Hoai Phuong: Developing economic zones and industrial zones in Thua Thien Hue province

Le Thi Thanh Huyen, Do Van Nhan: Several solutions for improving the current export value of main agricultural products in Dak Nong province

Do Van Nhan: Hi-tech agriculture in association with processing in Kon Tum province: Current situation and development orientation to 2030

Bui Ngoc Hien, Do Minh Quan: Digital transformation of agriculture sector in Dong Thap province

Nguyen Hang: Dak Lak promotes investment attraction in industrial parks

SPECIAL SUBJECT: BOND MARKET

 12 years of specialized government bond market: Affirmation of three key roles in Vietnam

Tuong Vi: Roadmap to develop the corporate bond market in Vietnam