Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên cả nước đã được kiểm soát tốt, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ bản trở lại trạng thái bình thường.

5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng

Các dự án, công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 5/2020 ước tính đạt 31,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn trung ương 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 59,4%; vốn địa phương 25,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24,9% kế hoạch năm và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 26,2% và tăng 4,2%).

Báo cáo cho biết, vốn trung ương quản lý đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, bằng 22,9% kế hoạch năm và tăng 41,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đạt 4.284 tỷ đồng, bằng 24,6% và tăng 56,5%; Bộ Y tế 1.341 tỷ đồng, bằng 25,2% và tăng 29,2%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 948 tỷ đồng, bằng 21,3% và tăng 23,5%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 582 tỷ đồng, bằng 19,4% và tăng 90,3%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 210 tỷ đồng, bằng 16,4% và giảm 10,1%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 130 tỷ đồng, bằng 19,8% và giảm 28,8%; Bộ Công Thương 86 tỷ đồng, bằng 22,5% và tăng 49,5%; Bộ Xây dựng 60 tỷ đồng, bằng 17,7% và tăng 10,6%; Bộ Khoa học và Công nghệ 48 tỷ đồng, bằng 18,8% và giảm 42,6%; Bộ Thông tin và Truyền thông 24 tỷ đồng, bằng 19% và giảm 29,1%.

Vốn địa phương quản lý đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 65,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24% và tăng 9,8%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 27,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,4% và tăng 15,7%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9% và tăng 20,5%.

Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng. Cụ thể, Hà Nội đạt 13.358 tỷ đồng, bằng 29,4% kế hoạch năm và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 7.283 tỷ đồng, bằng 15,2% và tăng 15,3%; Quảng Ninh 3.801 tỷ đồng, bằng 27,3% và tăng 17%; Thanh Hóa 3.548 tỷ đồng, bằng 34,6% và tăng 22,1%; Bình Dương 3.085 tỷ đồng, bằng 23,2% và tăng 9,9%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2.853 tỷ đồng, bằng 29,4% và tăng 11,7%; Nghệ An 2.762 tỷ đồng, bằng 35,6% và tăng 29,8%.

Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của Hải Phòng đạt 2.453 tỷ đồng, bằng 30,4% và không thay đổi so với cùng kỳ năm trước; Quảng Nam 2.314 tỷ đồng, bằng 35,3% và giảm 4,6%./.