eMagazine
Hội nghị Chiến lược phát triển kinh tế tư nhân 2024 đưa ra bức tranh tổng quan về nguồn vốn và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam

01:10 | 14/04/2024

Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024 sẽ diễn ra vào sáng 15/4 tại Quảng Ninh, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chủ trì, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp, Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển (IPADS) và các cơ quan liên quan tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động Chiến lược phát triển Việt Nam và Đề án Từ Chính sách ra Cuộc sống.

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2024  ĐƯA RA BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2024 ĐƯA RA BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM

Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024 sẽ diễn ra vào sáng 15/4 tại Quảng Ninh, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chủ trì, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp, Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển (IPADS) và các cơ quan liên quan tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động Chiến lược phát triển Việt Nam và Đề án Từ Chính sách ra Cuộc sống.

Kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay có khoảng gần 900 nghìn doanh nghiệp hoạt động, với khoảng 7 triệu doanh nhân. Kinh tế tư nhân đang đóng góp gần 45% GDP cả nước, 1/3 thu ngân sách nhà nước, hơn 40% vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội, tạo ra công ăn việc làm cho 85% số lao động cả nước; chiếm tới 35% tổng kim ngạch nhập khẩu và 25% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ông Lưu Trung Thái, cố vấn lĩnh vực tài chính trong Chuỗi chương trình Chiến lược phát triển Việt Nam đưa ra bức tranh tổng quan về nguồn vốn và giải pháp đa dạng nguồn vốn cho kinh tế tư nhân: cần tiếp tục hoàn thiện khung chính sách của thị trường vốn vì doanh nghiệp chỉ có hai kênh dẫn vốn chính: vốn chủ sở hữu và công cụ vốn vay. Cần kiện toàn hành lang pháp lý với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hướng dẫn triển khai các công cụ vốn chủ khác, để doanh nghiệp có nhiều không gian với nguồn vốn chủ như: quyền chọn cổ tức, cổ tức không có quyền biểu quyết, hay chính sách tái đầu tư cổ tức để các doanh nghiệp có thể hài hòa lợi ích cho cổ đông và giữ lại phần vốn phục vụ mở rộng sản xuất, kinh doanh.

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2024  ĐƯA RA BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM

Chuyên gia tài chính cao cấp Hội nghị Chiến lược phát triển kinh tế tư nhân

Tại Hội nghị chiến lược thu hút đầu tư FDI trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu, do Viện Quản trị Chính sách phối hợp UBND tỉnh Bình Dương tổ chức cuối tháng 12/2023, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, các động lực tăng trưởng truyền thống đã đóng góp vào tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) chủ yếu là từ đầu tư công, trong khi đó tỷ trọng đóng góp của đầu tư tư nhân còn rất thấp, chỉ đạt 2,7% tính đến hết năm 2023. Đáng nói, so với giai đoạn 2019-2022, đây là mức thấp nhất, cụ thể, so với năm 2019 thấp hơn 6,3 lần, năm 2020 thấp hơn 1,1 lần, năm 2021 là 2,6 lần và năm 2022 là 3,3 lần.

Áp lực và thách thức dường như vẫn đè nặng doanh nghiệp trong thời gian tới. Hơn bao giờ hết, doanh nghiệp cần sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả từ cải cách của Chính phủ và sự đồng hành của chính quyền địa phương. Kinh nghiệm quốc tế cũng như trong nước cho thấy, cải cách mạnh mẽ, cải thiện môi trường kinh doanh là hỗ trợ thiết thực, hiệu quả và có giá trị nhất đối với doanh nghiệp trong thời kỳ sau khủng hoảng. Đây cũng là thời điểm để tạo đột phá về cải cách, qua đó giúp địa phương, cũng như nền kinh tế phục hồi và phát triển.

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2024

LIÊN KẾT KHOA HỌC VÀ DOANH NHÂN

Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024 tại Quảng Ninh là hoạt động đầu tiên của cộng đồng khoa học và doanh nhân Việt Nam hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2024  ĐƯA RA BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM

Ban chủ trì và các chuyên gia tại Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân

Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024 được VUSTA, VCCI phối hợp triển khai lan tỏa đến cộng đồng khoa học - doanh nhân các chủ trương chính sách của quốc gia, với các nội dung xuyên suốt gồm: (1) GIẢI PHÁP ĐA DẠNG NGUỒN VỐN, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ, NÂNG CAO VAI TRÒ, VỊ THẾ CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM; (2) GIẢI PHÁP LIÊN KẾT KHOA HỌC VÀ DOANH NHÂN XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUỐC GIA ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030; (3) LÃNH ĐẠO BỘ, NGÀNH CHIA SẺ BÀI HỌC KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH QUẢNG NINH; (4) ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÍNH PHỦ VÀ PHÁT ĐỘNG LIÊN KẾT MẠNG LƯỚI CỐ VẤN VÀ CHUYÊN GIA CỦA HỆ SINH THÁI KHOA HỌC – DOANH NHÂN VÒNG TRÒN CHÍNH SÁCH; (5) GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TIẾP THEO TRONG TỔNG THỂ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân là chương trình chính của Chuỗi sự kiện Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024, do VUSTA và Đề án Từ Chính sách ra Cuộc sống tư vấn thiết kế nội dung. Ngoài Hội nghị, Chuỗi sự kiện còn thiết kế các hoạt động hưởng ứng chương trình Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024. Các hoạt động bên lề bao gồm: Chương trình Triển lãm xúc tiến thương mại và hội thảo chuyển đổi số diễn ra trước thềm Hội nghị do các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Các hoạt động đã thể hiện tinh thần cầu thị và phát triển của doanh nhân tỉnh này trong tham gia phát triển kinh tế tư nhân.

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2024  ĐƯA RA BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA

Trao đổi trước Hội nghị, TSKH, Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA chia sẻ về liên kết doanh nhân – khoa học: Khoa học công nghệ hiện nay phát triển theo một xu hướng mới, theo một cách mới. Trước đây, một kết quả nghiên cứu đưa vào ứng dụng trong doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian, thì hiện nay bằng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tất cả những phát minh, sáng chế, những thành tựu khoa học công nghệ đưa vào sản xuất được rút ngắn. Đội ngũ doanh nhân hiện nay dù đã nhanh nhạy, nhưng cần tăng liên kết đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; tham gia xây dựng góp ý chính sách, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

QUẢNG NINH TẦM NHÌN TỪ ĐỊNH HÌNH KHÔNG GIAN TÂM - TUYẾN

XU THẾ QUỐC GIA VÀ HÀNH ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

Trong 10 năm qua, nhờ kiên trì thực hiện 7 quy hoạch chiến lược, Quảng Ninh đã sớm nắm bắt phát huy được những cơ hội, cũng như nhận diện, vượt lên những thách thức để triển khai thành công các mục tiêu phát triển của Tỉnh, vươn lên trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động, cực tăng trưởng khu vực phía Bắc.

Quảng Ninh luôn phát huy được tiềm năng và lợi thế của địa phương, nhất là những sáng tạo trong việc gắn xây dựng cơ sở hạ tầng với phát triển đô thị. Do đó, Tỉnh đã luôn được đánh giá là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội và luôn dẫn đầu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI thực hiện.

Theo bà Nguyễn Thy Nga, Chủ nhiệm Đề án Từ Chính sách ra Cuộc sống: Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024 tiếp tục liên kết hợp tác 3 nhà: Chính quyền – doanh nghiệp – viện nghiên cứu, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào hệ sinh thái nghiên cứu truyền thông chính sách. Tất cả các giới cần nâng cao năng lực chia sẻ thông tin, tăng cường góp ý chính sách, đồng hành liên kết cơ sở dữ liệu xây dựng và phát triển khoa học chính sách tại Việt Nam. Tại chương trình Hội nghị, cũng giới thiệu Vòng tròn Chính sách. Chương trình được xây dựng xuyên suốt cùng các hoạt động Chiến lược phát triển Việt Nam do VUSTA chủ trì tại các tỉnh thành. Chương trình cập nhật những thông tin về thực trạng Việt Nam, phân tích khuyến nghị các chính sách về tất cả các lĩnh vực và các hoạt động nổi bật, xu hướng, trong đó có kinh tế tư nhân. Chương trình phối hợp với các tỉnh, thành, địa phương để liên kết Chiến lược phát triển địa phương, vùng và quốc gia, với mục tiêu xuyên suốt: Tầm nhìn quốc gia, hành động địa phương, xu thế toàn cầu.

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2024  ĐƯA RA BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thy Nga, Chủ nhiệm Đề án Từ Chính sách ra Cuộc sống đối thoại Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về bài học từ Quảng Ninh đến các địa phương khác

Nội dung trong chương trình Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân có định hướng của lãnh đạo Chính phủ về các mục tiêu liên kết, cải cách hành chính và có ý kiến của lãnh đạo b, ngành chia sẻ bài học kinh nghiệm từ Quảng Ninh cho các tỉnh, thành.

Nền kinh tế của Quảng Ninh đa dạng với sự đóng góp lớn từ các ngành như: du lịch, công nghiệp, thương nghiệp và ngư nghiệp. Trong đó, ngành du lịch, đặc biệt là du lịch biển với vịnh Hạ Long là điểm nhấn đặc sắc, là một trong những động lực quan trọng đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của Tỉnh, góp phần làm cho Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Những tiềm năng và thế mạnh này đã tạo ra nhiều cơ hội lớn cho Quảng Ninh phát triển không chỉ trong hiện tại, mà còn trong tương lai. Sự đa dạng và bền vững trong chiến lược phát triển có thể giúp tỉnh Quảng Ninh duy trì sự ổn định và phát triển toàn diện, bền vững trên mọi lĩnh vực đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024 tại Quảng Ninh, với mục tiêu nâng cao hình ảnh năng lực đội ngũ doanh nhân Việt, thúc đẩy doanh nhân Việt tham gia đối thoại góp ý chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập, phát triển Chiến lược kinh tế tư nhân trong trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Trước đó, VUSTA đã chủ trì Hội nghị Chiến lược thu hút đầu tư FDI trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu tại tỉnh Bình Dương.

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2024  ĐƯA RA BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM

Hình ảnh Hội nghị Chiến lược phát triển Bình Dương trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu

Là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, trí thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học – công nghệ trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước. Đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ nước ta đã ra sức, phát huy tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng, cùng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và nhân dân cả nước đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng đất nước.
HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2024  ĐƯA RA BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAMTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VUSTA đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ trong và ngoài nước. VUSTA đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức trong số 3,7 triệu hội viên, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước; với 160 hội thành viên gồm: 63 liên hiệp hội địa phương và gần 100 hội ngành toàn quốc. VUSTA có hơn 500 đơn vị nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo.

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2024  ĐƯA RA BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM

Tạp chí Kinh tế và Dự báo 01:10 | 14/04/2024