Bộ Y tế hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19
Bộ Y tế hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Internet.

Thanh toán BHYT đối với xét nghiệm Covid-19

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn mức giá thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với xét nghiệm Covid-19, như sau:

Mức giá thanh toán: Thanh toán theo mức giá dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Thanh toán đối với trường hợp mẫu đơn: Tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ số 1735 là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Trường hợp đơn vị lấy mẫu phải gửi mẫu xét nghiệm cho đơn vị khác thực hiện, Bộ Y tế đề xuất tạm tính và đề nghị thanh toán BHYT theo cơ cấu, như sau: Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: 117.800 đồng/mẫu; Mức giá thực hiện xét nghiệm: 616.200 đồng/mẫu.

Thanh toán đối với mẫu gộp: Bộ Y tế tạm thời hướng dẫn như sau: Mức giá lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100.000 đồng/mẫu; Mức giá việc thực hiện xét nghiệm bằng 634.000 đồng/mẫu chia (:) cho số lần mẫu gộp

Trường hợp gộp mẫu nếu phát hiện dương tính, phải tiếp tục thực hiện các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn.

Đối với đối tượng không thanh toán BHYT

Trường hợp mẫu đơn: Mức giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) là 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm. Trong đó: Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: tối đa 117.800 đồng/mẫu; Mức giá thực hiện xét nghệm: tối đa 616.200 đồng/mẫu.

Trường hợp gộp mẫu: Trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định mức giá cụ thể của dịch vụ 1735 nêu trên có định mức kinh tế kỹ thuật, thì xác định chi phí lấy mẫu, chi phí xét nghiệm theo định mức; trường hợp không có định mức thì xác định chi phí lấy mẫu và chi phí xét nghiệm tương đương với tỷ lệ cơ cấu chi phí nêu trên.

Trường hợp không có quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời chi phí thực hiện xét nghiệm, như sau: Mức giá tối đa lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100.000 đồng/mẫu; Mức giá tối đa của việc thực hiện xét nghiệm: 634.000 đồng chia (:) số mẫu gộp.

Bộ Y tế cho biết, số lượng xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ 29/4 đến ngày 16/6/2021 đã thực hiện 2.171.076 mẫu cho 4.818.269 lượt người. Tính đến 14/6/2021, cả nước đã có 154 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19./.
Bộ Y hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp Bộ Y hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp

- Bộ Y tế yêu cầu các CSSXKD, KCN tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hằng tuần cho các đối tượng ...

Ra mắt Ứng dụng Đọc xét nghiệm - nhận diện chỉ số xét nghiệm Ra mắt Ứng dụng Đọc xét nghiệm - nhận diện chỉ số xét nghiệm

- Ngày 31/7/2019, tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV My Health tổ chức buổi giới thiệu ra mắt Ứng dụng Đọc xét nghiệm hoạt ...